General Information

Meta nżommu l-wegħdiet li nagħmlu ma' Alla, aħna nirċievu l-qawwa fil-provi inevitabbli tagħna u nħejju ruħna għal ħajja glorjuża quddiemna.
Ir-relazzjonijiet tal-familja jippermettulna niżviluppaw il-karattru tagħna u l-imħabba tagħna għal xulixn. Alla jixtieqna li nistinkaw għall-ogħla barkiet tiegħu billi nħarsu l-kmandamenti tiegħu.
Permezz ta' attitudni pożittiva lejn il-ħajja, int tista' tkun kapaċi tara tant ġmiel fid-dinja, u tgħożż ir-relazzjonijiet ma' dawk li tħobb. Miktuba u esegwita minn Regan Rindlisbacher.
Meta jiġu l-maltempati tal-ħajja, ħa tkunu siguri meta tiddependu fuq il-fidi tagħkom f'Ġesù Kristu. Il-fidi se twassalkom biex ta' kuljum tikkonsidraw kif tistgħu timxu warajh b'mod aħjar.
Ibda t-tfittxija tiegħek għall-kuntentizza bit-tajjeb li diġà hemm madwarek. Meta tkun trid taħrab minn min int, ftakar li l-għajnuna teżisti u Alla qatt mhu se jabbandunak.
Aħna lkoll konnessi fil-familja umana u fil-familja ta' Alla. Il-familji jingħaqdu meta l-ġenerazzjonijiet jikkonettjaw f'modi sinifikattivi.
Hekk kif aħna niċċentraw ħajjitna fuq Ġesù Kristu, ħa nkunu ggwidati biex nagħmlu dak li hu l-iktar importanti, u nkunu mberkin b'qawwa spiritwali, kuntentizza, u b'hena.
Kull ħidma kbira hija magħmula minn passi semplici. X'tip ta' ħidma tħobb tagħmel li tkun mehdi fiha?

Upcoming Events and Training

About Us