General Information

Żgħażagħ adulti tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien huma mistiedna jersqu eqreb lejn Ġesù Kristu billi jsegwu d-devozzjonali madwar id-dinja għaż-żgħażagħ adulti nhar it-18 ta’ Frar, 2024.
Ara l-Ktieb ta' Mormon jieħu l-ħajja f' Alma 36:25-27. Kif tista' tesperjenza l-barkiet tal-Ktieb ta' Mormon f'ħajtek?
Ara l-Ktieb ta' Mormon jieħu l-ħajja f' Alma 32:12-13. Kif tista' tesperjenza l-barkiet tal-Ktieb ta' Mormon f'ħajtek?
Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square jippreżentaw 'A Child's Prayer' ta' Janice Kapp Perry.
Qed tistaqsi kif tista' titgħallem tkun dixxiplu taʼ Ġesù Kristu? Isma’ żgħażagħ minn madwar id-dinja kollha hekk kif jaqsmu fejn isibu l-postijiet qaddisa tagħhom.
L-Ewwel Presidenza tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien sejħet mexxejja ġodda għall-missjoni għal 12-il missjoni fl-Ewropa.
It-tema taż-żgħażagħ tal-2024, “Jien dixxiplu ta’ Ġesù Kristu” (3 Nefi 5:13), huwa iċ-ċentru tal-Avveniment ta’ Diskussjoni Dinjija għaż-Żgħażagħ dwar id-dixxipulat nhar il-Ħadd, 28 ta’ Jannar, 2024.