General Information

Il-Presidenza tar-Reġjun Ċentrali tal-Ewropa tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien reċentement ħabbret bidliet fil-Konsulenti tal-Organizzazzjoni tar-Reġjun.
Tim mediku mill-Knisja ta’ Ġesù Kristu jħarreġ infermiera u tobba lokali b’mod voluntier
Dan se jkun l-ewwel tempju fil-pajjiż
Il-maħfra hija waħda mill-akbar don li tana Missierna fis-Smewwiet. Permezz tax-xogħol espjatorju ta’ Ġesù Kristu, nistgħu nirċievu l-miraklu tal-maħfra—billi nesperjenzaw bidla qawwija fil-qalb, billi nsiru “qaddis ..., bħat‑tfal, sottomess, ta’ qalb ħelwa, umli, kollu sabar, mimli mħabba.”, billi tħoss il-paċi u l-assigurazzjoni, u billi tirċievi l-faraġ u s-saħħa biex tkompli bil-ferħ fit-triq tal-patt.
Mużika ġdida issa disponibbli fuq l-app Sagru tal-Mużika, u fil-Librerija tal-Evanġelju.
Il-President Nelson jitlob lin-nies biex “ixerrdu l-imħabba ta’ Ġesù Kristu” billi jilħqu persuna waħda fil-bżonn
Il-Knisja sseddaq in-newtralità istituzzjonali tagħha rigward il-partiti u l-kandidati politiċi
Il-5 ta’ Ġunju huwa meqjus bħala l-Jum Dinji tal-Ambjent—inizjattiva globali mmirata biex trawwem djalogu ekoloġiku u s-soluzzjoni tal-problemi. Fost diversi reliġjonijiet, in-natura għandha sinifikat profond, ħafna drabi sservi bħala emblema sagra tal-fidi.