General Information

The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square jippreżentaw 'I'm Trying to Be Like Jesus' b'mużika u lirika ta' Janice Kapp Perry, u b'arranġament ta' Barlow Bradford.
Il-Mulej jitlob biex naħfru permezz ta' l-għajnuna tiegħu u għal ġid tagħna. Lil ta' qalbhom maqsuma imjassrin, imweġġgħin, Hu joffri l-fejqan u l-ħelsien.
Li jkollok il-fidi jippermettilek li minn rajk taqsam ma' ħaddieħor dak li għandek f'qalbek.
The Tabernacle Choir at Temple Square jesegwixxi 'Nearer My God, To Thee' komposta minn Lowell Mason, b'lirika ta' Sarah F. Adams u b'arranġament ta' Arthur Harris.
Is-serer, meta jagħtu kenn lill-ħxejjex mill-klima tal-Bosnja, ikunu qed jittriplikaw it-tul tal-istaġun tat-tkabbir u jirduppjaw l-frott tal-pjanti li qed jikbru fihom
Fit-8 ta' Jannar, 2023, ingħaqad ma' adulti żgħażagħ oħra ta' bejn 18 u 30 sena, miżżewġin jew single, f'devozzjonali mal-Presbiteru Jeffrey R. Holland tal-Kworum tat-Tnax-il Appostlu u martu
Bħalma l-piloti tal-ajruplani jafu l-qafas li minnu joperaw, aħna jeħtieġ li nifhmu l-qafas li minnu Alla jipprovdi r-rivelazzjoni personali.
Forsi kultant taf ma tħossokx b'saħħtek. Kun paċenzjuż miegħek innifsek! Alla qatt ma jabbanduna lill-poplu tiegħu. Kif tista' tapprofondixxi u ssaħħaħ l-impenn tiegħek lejh?