General Information

Ejjew u esperjenzaw il-konferenza ġenerali, ġabra globali ta' qima.
Minkejja li ngħixu f'dinja dejjem tinbidel, l-imħabba u l-gwida ta' Alla huma dejjem hemm għalina.
Skopri l-fatti li jagħmlu l-Ktieb ta' Mormon daqstant ktieb mirakoluż ta' skrittura, biex imbagħad tasal waħdek għall-mistoqsija, 'Kif jista' jkun li dan mhux veru?'
Kollx madwarna jimplika li hemm Alla. Iżda dan kif jaffetwalna lil ħajjitna?
Li nifhmu r-relazzjoni bejn Alla u Ibnu, Ġesù Kristu, jista' jgħinna nsaħħu r-rabtiet tagħna stess mas-Salvatur
Fost il-ħlejjaq kollha ta' Alla, int l-iktar importanti għalih.
Hemm verità oħra divina u konsistenti, li Kristu, ħuna, u s-Salvatur tagħna, għamel l-espjazzjoni għad-dnubiet tal-bnedmin kollha, għal kull individwu, irrispettivament mill-pajjiż tal-oriġini, ir-razza jew it-twemmin tagħhom.
Fl-1903, żewġ aħwa nisa kienu msejħin biex jirritormaw f'raħal twelidhom fin-Norveġja bħala missjunarji fejn bidlu qlub in-nies.