Riżorsi tal-Welfer u Awto-Dipendenza

'Jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra' (Ġwanni 10:10)