Belt Salt Lake, Utah 

99+1: Il-President Nelson Jistieden lil Kulħadd biex jestendi Rigal ta’ Mħabba għall-100 Għeluq Snin Tiegħu 

Il-President Nelson jitlob lin-nies biex “ixerrdu l-imħabba ta’ Ġesù Kristu” billi jilħqu persuna waħda fil-bżonn 

B’referenza għall-parabbola tan-nagħaġ mitlufa (99+1), il-President Nelson jistieden biex ifakkar il-100 sena tiegħu billi jersaq lejn “dak” fil-bżonn.
B’referenza għall-parabbola tan-nagħaġ mitlufa (99+1), il-President Nelson jistieden biex ifakkar il-100 sena tiegħu billi jersaq lejn “dak” fil-bżonn.

Hekk kif il-President Russell M. Nelson qed joqrob il-100 sena tiegħu (9 ta’ Settembru 2024), qed jenfasizza skrittura fejn Ġesù Kristu juża n-numru 100 biex jgħallem lezzjoni dwar is-servizz u l-imħabba. 

Fil-parabbola tan-nagħaġa mitlufa (Mattew 18 u Luqa 15), Ġesù jgħallem li għandna nilħqu lil oħrajn fil-bżonn kif jagħmel ragħaj li jieħu ħsiebu lin-nagħaġ tiegħu—saħansitra għal waħda biss mitlufa minn merħla ta’ 100. dan l-eżempju, il-President Nelson ssuġġerixxa li mod kif in-nies jistgħu jgħinu biex ifakkru l-100 sena tiegħu jkun li jilħad lil “dak” fil-bżonn. 

F’messaġġ mibgħut fuq il-mezzi soċjali 100 jum qabel għeluq sninu fid-9 ta’ Settembru, il-President Nelson stqarr, 

“Offerta spiritwali waħda li ddawwal ħajti hija li kull wieħed minna jilħaq ‘dak’ f’ħajjitna li jistaʼ jkun qed iħossu mitluf jew waħdu. Matul ix-xhur li ġejjin nistedinkom biex tikkunsidraw fit-talb: min tafu min jista’ jaqta’ qalbek? Ma’ min jista’ jkollok bżonn tirrikonċilja jew titlob maħfra? Dan l-aħħar isem wieħed f'moħħok, għalkemm ma tafx għalxiex? Hekk kif tressaq dawn il-mistoqsijiet lill-Mulej, Hu jispirak biex tkun taf kif tista’ tilħaq u tgħolli lil min għandu bżonn l-għajnuna.” 

Billi nsegwu l-​eżempju tas-​Salvatur, kompla l-​President Nelson, nistgħu “inxerrdu l-​imħabba taʼ Ġesù Kristu mad-​dinja kollha.” 

Ara l-post tal-profeta fuq Facebook