Salt Lake City, Utah

Avveniment Dinji ta’ Diskussjoni għaż-Żgħażagħ — “Jien Dixxiplu ta’ Ġesù Kristu”

Tema mladih za 2024., »Učenik sam Isusa Krista« (3 Nefi 5:13), fokus je globalnog događaja rasprave za mlade o učeništvu u nedjelju 28. siječnja 2024.

Elder Gary E. Stevenson
Il-Presbiteru Gary E. Stevenson

It-tema taż-żgħażagħ tal-2024, “Jien dixxiplu ta’ Ġesù Kristu” (3 Nefi 5:13), huwa iċ-ċentru tal-Avveniment ta’ Diskussjoni Dinjija għaż-Żgħażagħ dwar id-dixxipulat nhar il-Ħadd, 28 ta’ Jannar, 2024.

Iż-żgħażagħ huma mħeġġa jinġabru mal-grupp taż-żgħażagħ tagħhom biex jipparteċipaw f’din id-diskussjoni dinjija li se tkun imxandra permezz ta’ vidjo irreġistrat minn qabel li juri lill-Presbiteru Gary E. Stevenson tal-Kworum tat-Tnax-il Appostlu.

Il-vidjo pre-reġistrat huwa disponibbli bl-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan, il-Portugiż u l-Ispanjol. Aktar lingwi se jkunu disponibbli fil-ġimgħat li ġejjin. Ser tkun disponibbli fuq il-paġna tax-xandir ChurchofJesusChrist.org u Gospel Library biex taraha bħala grupp minn nhar it-28 ta’ Jannar.

Il-President Ġenerali taż-Żgħażagħ Emily Belle Freeman, il-President Ġenerali taż-Żgħażagħ Steven J. Lund u l-Presbiteru Gary E. Stevenson tal-Kworum tat-Tnax-il Appostlu jitkellmu dwar id-devozzjonali taż-żgħażagħ fuq Instagram Live nhar it-18 ta’ Jannar 2024. Ritratt huwa screenshot minn Instagram.
Il-President Ġenerali taż-Żgħażagħ Emily Belle Freeman, il-President Ġenerali taż-Żgħażagħ Steven J. Lund u l-Presbiteru Gary E. Stevenson tal-Kworum tat-Tnax-il Appostlu jitkellmu dwar id-devozzjonali taż-żgħażagħ fuq Instagram Live nhar it-18 ta’ Jannar 2024. Ritratt huwa screenshot minn Instagram.

Skema suġġerita tal-Avveniment Lokali

Hawn taħt hawn abbozz suġġerit għal din il-laqgħa:

  • Innu mużikali tal-ftuħ u talba miż-żgħażagħ
  • Laqgħa mmexxija miż-żgħażagħ
  • Ara l-vidjo pre-reġistrat (il-vidjo se jkun twil 45 minuta)
  • Intervall mitlub mill-vidjo biex tiddiskuti l-mistoqsijiet ta' riflessjoni inklużi bħala grupp
  • Talba tal-għeluq
  • Get-together ta’ wara l-avveniment kif mixtieq

Tema taż-Żgħażagħ Mużika u Riżorsi Oħra

L-album taż-żgħażagħ tal-2024 u l-għanjiet tematika, ix-xogħol artistiku tat-tema taż-żgħażagħ, ideat ta’ attivitajiet, u informazzjoni oħra jinstabu fuq youth.ChurchofJesusChrist.org.