Pass pass 

Għajnuna għad-Dikjarazzjoni tad-Dieċmi 

U huwa listess Melkisedek li lilu Abraham ħallas iddieċmi; iva, missierna Abraham sewwasew ħallas dieċmi ta’ għaxra filmija fuq dak kollu li huwa kellu. Alma 13:15 

L-isqof ikollu dikjarazzjoni tad-dieċmi lejn l-aħħar ta’ kull sena. F’każijiet urġenti meta l-isqof ikun assenti, il-president tal-wited jista’ jawtorizza lil wieħed mill-konsulenti tal-isqof biex jagħmel dikjarazzjoni tad-deċmi. Madankollu, ħtieġa għal dan hija rari. 

Il-membri kollha għandhom jattendu d-dikjarazzjoni tad-deċmi biex jiżguraw li r-rekords tal-kontribuzzjoni tagħhom huma korretti, u biex jiddikjaraw lill-isqof l-istat tagħhom bħala dawk li jħallsu d-deċmi. Jekk possibbli, il-membri kollha tal-familja għandhom jattendu għad-dikjarazzjoni tad-dieċmi. 

Minbarra li jirrevedi r-rekords tad-dieċmi tal-membri, l-offerti tas-sawm, u donazzjonijiet oħra, waqt id-dikjarazzjoni tad-dieċmi l-isqof jista’ jiddiskuti l-prinċipju tad-dieċmi magħhom, iħeġġiġhom jagħtu offerta  tas-sawm ġeneruża, u jiddiskuti kwistjonijiet rilevanti oħra. Waqt id-dikjarazzjoni tad-deċmi, skrivan jew membru tal-veskovat jista’ wkoll jara u jirrevedi s-Sommarju tal-Ordinanza Individwali (IOS) mal-membri. 

Istruzzjonijiet għad-dikjarazzjoni tad-dieċmi huma pprovduti mill-kwartieri għolja tal-Knisja jew mill-uffiċċju amministrattiv assenjat. 

QABEL ID-DIKJARAZZJONI TAD-DIEĊMI 

Isqof 

 • Jissorvelja d-dikjarazzjoni tad-dieċmi. 
 • Jibda d-dikjarazzjoni tad-dieċmi fl-1 ta’ Settembru jew wara din id-data 

Konsulenti 

 • Tlestija tal-kompiti kif assenjati. 

Skrivani 

 • Jistgħu jipprintjaw id-dikjarazzjonijiet tad-donatur jekk id-donatur ma jkunx jista' jipprintja. Id-donaturi jistgħu wkoll jipprintjaw id-dikjarazzjonijiet annwali tagħhom stess minn fuq donations.ChurchofJesusChrist.org 
 • Jipprintjaw Rapport tad-Dikjarazzjoni tad-Dieċmi għall-isqof (jekk jixtiequ kopja stampata). 

Segretarju Eżekuttiv 

 • Jikkoordina l-appuntamenti għad-dikjarazzjoni tad-dieċmi. 

MATUL ID-DIKJARAZZJONI TAD-DIEĊMI 

Isqof 

 • Jiltaqa’ b’mod privat u sigur ma’ kull individwu jew familja. 
 • Jirreġistra is-sitwazzjoni tad-dieċmi għal kull membru li jattendi dikjarazzjoni tad-dieċmi. 

Konsulenti 

 • Jirreġistraw u jiddepożitaw id-donazzjonijiet. 

Skrivani 

 • Jipprintjaw u jqasmu Dikjarazzjonijiet tad-Dieċmi u Offerti Oħra. 
 • Jirreġistraw u jiddepożitaw id-donazzjonijiet. 
 • Isolvu diskrepanzi u jagħmlu korrezzjonijiet fir-rekords finanzjarji u rekords tas-sħubija kif meħtieġ. 

Segretarju Eżekuttiv 

 • Jikkoordina l-appuntamenti għad-dikjarazzjoni tad-dieċmi. 

WARA DIKJARAZZJONI TAD-DIEĊMI 

Isqof 

 • Jiddikjara is-sitwazzjoni tad-dieċmi għall-membri li ma attendewx għad-dikjarazzjoni tad-dieċmi. 
 • Jiffinalizza kollox sal-15 ta’ Diċembru ta’ kull sena. 

Konsulenti 

 • Ilestu l-kompiti kif assenjati. 

Skrivani 

 • Jipprintjaw u jqassmu dikjarazzjonijiet validi tat-taxxa. 

Segretarju Eżekuttiv 

 • Ilesti l-kompiti kif assenjat. 

Proċeduri Finanzjarji—Qabel Tibda d-Dikjarazzjoni tad-Decimi 

Dikjarazzjonijiet tad-Donaturi 

Id-donaturi jistgħu jipprintjaw id-dikjarazzjonijiet annwali tagħhom permezz ta’ donations.ChurchofJesusChrist.org 

L-iskrivani jistgħu wkoll jipprintjaw dikjarazzjonijiet tad-donaturi mill-menu tad-Dikjarazzjoni tad-Dieċmi fit-tab Dikjarazzjonijiet tad-Donaturi. 

Biex tipprintja dawn id-dikjarazzjonijiet: 

1. Minn Leader and Clerk Resources, ikklikkja Finance, u mbagħad klikkja Declaration. Mit-tab Donor Statements ipprintja d-dikjarazzjonijiet tad-donaturi iġġenerati minn qabel. 

2. Fit-taqsima Pre-generated Donor Statements, ikklikkja l-link Donor Statements of Contributions. 

3. Ipprintja Tithing Declaration Report għall-isqof (jekk tkun mixtieqa kopja fuq karta). Minn Leader and Clerk Resources, ikklikkja Finance, u mbagħad ikklikkja Tithing Declaration. Mit-tab Tithing Declaration ikklikkja l-buttuna Print. 

Jekk jogħġbok innota li jekk membru ma jkunx għamel donazzjoni jew inkella għażel li jipprintja d-dikjarazzjonijiet tiegħu stess minn donations.ChurchofJesusChrist.org, Donor Statement of Contributions ma tiġix inkluża fil-link tad-dikjarazzjoni ġġenerata minn qabel. Jekk meħtieġ, dikjarazzjonijiet individwali jistgħu jiġu pprintjati billi tmur fuq it-taqsima Individual Donor Statement. 

Waqt id-Dikjarazzjoni tad-Dieċmi  

Responsabbilitajiet tad-Dikjarazzjoni tad-Dieċmi: Matul id-Dikjarazzjoni tad-Dieċmi 

Isqof

 • Isqof jiltaqa’ privatament u f’ambjent sigur ma’ kull individwu jew familja. 
 • Jirreġistra is-sitwazzjoni tad-dieċmi għal kull membru li jattendi d-dikjarazzjoni tad-dieċmi. 

Konsulenti

 • Konsulenti jirreġistraw u jiddepożitaw donazzjonijiet. 

L-Iskrivani

 • Jipprintjaw u jqasmu Dikjarazzjonijiet tad-Dieċmi u Sommarji tal-Ordinanza Individwali (IOSs). 
 • Jirrekordjaw u jiddepożitaw donazzjonijiet. 
 • Isolvu d-diskrepanzi u jagħmlukorrezzjonijiet fir-rekords finanzjarji u rekords tas-sħubija kif meħtieġ. 

Segretarju Eżekuttiv

 • Jikkoordina l-appuntamenti tad-dikjarazzjoni tad-dieċmi. 

Proċeduri Finanzjarji—Matul id-Dikjarazzjoni tad-Dieċmi 

Imla Dikjarazzjoni tad-Dieċmi 

L-Isqfijiet u l-iskrivan tal-qasam jużaw il-paġna tad-Dikjarazzjoni tad-Dieċmi biex jirreġistraw id-dikjarazzjoni tad-dieċmi li ssir minn kull membru. 

Biex tirreġistra dikjarazzjoni tad-dieċmi: 

1. Minn Leader and Clerk Resources, ikklikkja Finance, u mbagħad ikklikkja Tithing Declaration. 

2. Fit-tab Tithing Declaration, għal kull membru, ikklikkja Full, Part, jew Non, u mbagħad ikklikkja Declared by Bishop jew Declared by Member. B'mod awtomatiku, il-lista tal-membri hija organizzata skont il-familja. Hemm għażliet disponibbli biex jintwerew il-lista tal-membri f'ordni alfabetiku u biex jintwerew l-ammonti tad-donazzjoni. Meta tiklikkja l-isem tal-membru se jurik l-MRN tiegħu jew tagħha u (jekk raġel)  jekk huwiex detentur tas-Saċerdozju ta’ Melkisedek. It-tab Participant Information tiħdok għar-rekord tal-parteċipanti tal-membru, li juri d-dettalji tad-donazzjonijiet tiegħu jew tagħha. 

3. Meta jitlestew l-istatus tad-dikjarazzjoni u l-għażla 'declared by', se tidher marka ta' kontroll fil-kolonna Done. 

4. Id-dikjarazzjonijiet għandhom jiddaħħlu mat-tlestija tad-dikjarazzjoni tad-dieċmi u qabel il-15 ta’ Diċembru. 

5. Biex tipprintja kopja biex l-isqof jużaha waqt id-dikjarazzjoni tad-dieċmi, ikklikkja l-buttuna Stampa. 

Wara Dikjarazzjoni tad-Dieċmi 

Responsabbiltajiet tad-Dikjarazzjoni tad-Dieċmi: Wara d-Dikjarazzjoni tad-Dieċmi 

Isqof

 • Jiddikjara status tad-dieċmi għall-membri li ma attendewx għad-dikjarazzjoni tad-dieċmi. 
 • Jiffinalizza l-istatus kollha sal-15 ta’ Diċembru ta’ kull sena. 

Konsulenti

 • Jimlew l-kompiti kif assenjati. 

Skrivani

 • Jipprintjaw u jqassmu dikjarazzjonijiet validi tat-taxxa. 

Segretarju Eżekuttiv

 • Ikompli l-kompiti kif assenjat. 

Proċeduri Finanzjarji—Wara Dikjarazzjoni tad-Dieċmi 

L-isqof jiddikjara l-istatus tad-dieċmi għal dawk li ma attendewx għad-dikjarazzjoni tad-dieċmi billi jinnota l-istatus tad-dieċmi għal dawk il-membri tal-qasam fuq Tithing Declaration Report. 

Meta l-istatus tad-dikjarazzjoni hu ddikjarat bl-għażla complete, se tidher marka ta' kontroll fil-kolonna Done. Wara l-1 ta’ Jannar, meta d-dikjarazzjonijiet kollha jkunu kompluti, jintwera messaġġ “Declarations Complete”, u l-informazzjoni ssir disponibbli għall-president tal-wited. Wara li timtela declarations, kwalunkwe tibdil fil-futur jiġi awtomatikament ssejvjat. 

Se jkun hemm tfakkira fuq id-Dashboard jekk id-dikjarazzjonijiet ma jkunux kompluti biex jgħinu lill-mexxejja jiffinalizzaw l-istatus tad- Dikjarazzjoni tal-qasam. 

Ipprintja u Qassam Official Tax or Annual Summary Statement 

Qabel il-31 ta’ Jannar, l-iskrivani għandhom jipprintjaw u jqassmu d-dikjarazzjonijiet uffiċjali tat-taxxa jew sommarji annwali għal kull donatur. Biex tipprintja dawn id-dikjarazzjonijiet: 

1. Minn Leader and Clerk Resources, ikklikkja Finance, u mbagħad ikklikkja Tithing Declaration. Mit-tab Year-End Statement, ipprintja d-dikjarazzjonijiet tad-donaturi ġġenerati minn qabel. 

2. Fit-taqsima Pre-generated Donor Statements, ikklikkja l-link biex tara d-dikjarazzjonijiet iġġenerati minn qabel. Dikjarazzjonijiet iġġenerati minn qabel se jkunu disponibbli qabel il-31 ta’ Jannar. 

Jekk jogħġbok innota li jekk membru ma jkunx għamel donazzjoni jew għażel li jipprintja d-dikjarazzjonijiet tiegħu stess minn donations.ChurchofJesusChrist.org, dikjarazzjoni tad-donatur ma tiġix inkluża fil-link tad-dikjarazzjoni ġġenerata minn qabel. Jekk meħtieġ, dikjarazzjonijiet individwali jistgħu jiġu pprintjati bl-użu tat-taqsima Individual Donor Statement. 

Sommarju tad-Dikjarazzjoni ta' Reviżjoni 

Biex tirrevedi s-sommarju tad-dikjarazzjoni tad-dieċmi: 

1. Minn Leader and Clerk Resources, ikklikkja Finance, u mbagħad klikkja Tithing Declaration. 

2. Mit-tab Declaration Summary, il-mexxejja tal-wited u tal-qasam jistgħu jużaw din il-paġna biex jidentifikaw xejriet mid-dikjarazzjoni tad-dieċmi. 

3. Kull kitba bil-blu hija link għal Tithing Declaration Detail. Dan ir-rapport juri l-ismijiet tal-membri skont l-istatus tad-dikjarazzjoni magħżula.