Żgħażagħ Adulti Single

young people sitting on grass in the sunset

Il-konferenzi ta' Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ (GħSŻ) huma konferenzi ta' 5 ijiem immudellati fuq il-konferenzi popolari Especially for Youth (EFY) fl-Università ta' Brigham Young. Jiġu organizzati fis-sajf. Waqt GħSŻ, se tesperjenza klassijiet u devozzjonali mill-aqwa, se titgħallem movimenti taż-żfin u logħob ġodda u ħelwin, u ssaħħaħ il-fidi tiegħek f'Ġesù Kristu. Int se taqsam dawn l-esperjenzi ma' żgħażagħ oħrajn hekk kif tmexxi, tiggwida, u sservihom. Ħu dan iċ-ċans biex tiltaqa' ma' nies ġodda fir-reġjun tiegħek bi twemmin simili li jista' jkun jiżviluppaw fi ħbieb tul ħajtek, u titgħallmu u tikbru flimkien  b'mod pjaċevoli u f'ambjent mimli fidi. U fuq dawn il-barkiet kollha, li sservi waqt GħSŻ huwa post eċċellenti biex tibni kapaċitajiet ta' tmexxija, tagħlim, komunikazzjoni, u ħiliet ta' adattament, li jagħmlu kandidat aktar attraenti għal opportunitajiet futuri ta' impjieg.

Rekwiżiti biex isservi f'GħSŻ:

Il-Konsulenti ta' GħSŻ huma fattur importanti li jikkontribwixxu għas-suċċess tal-programm. Aħna nfittxu individwi b'fidi b'saħħitha f'Ġesù Kristu u fl-Evanġelu Rrestawrat biex iservu bħala mudelli eżemplari ta' dawk li jħaddnu saċerdozju onorabbli jew sorellanza divina, missjunarji futuri u missirijiet jew ommijiet, u mexxejja fil-Knisja u fis-saltna tal-Mulej.

Responsabbiltajiet:

 • Taħdem bi ħġarek u b'responsabbiltà biex tippromwovu s-saħħa fiżika u s-sanità spiritwali tal-parteċipanti li jattendu GħSŻ, speċjalment dawk li huma assenjati fil-grupp tiegħek.
 • Tgħallem b'mod effettiv (formali jew informali) f'xenarju ta' grupp u tmexxi diskussjonijiet interattivi, toħloq atmosfera ta' tagħlim li tgħin liż-żgħażagħ jagħrfu u jitgħallmu mill-Ispirtu.
 • Tgħin liż-żgħażagħ kollha biex ikollhom esperjenza pożittiva u edifikanti u, skont kif meħtieġ, timmaniġġja sitwazzjonijiet dixxiplinarji u sensittivi taż-żgħażagħ.
 • Tgħin liż-żgħażagħ kollha biex jibnu fidi f'Ġesù Kristu u fl-Evanġelju Rrestawrat tiegħu, tgħin biex toħloq atmosfera ta' tagħlim li tgħinhom jagħrfu u jitgħallmu mill-Ispirtu.
 • Tkun kapaċi turi s-saħħa mentali neċessarja biex timpenja ruħek b'mod sigur mal-gruppi ta' żgħażagħ u tkun responsabbli għalihom matul il-ġurnata u matul il-lejl waqt li tkompli taqdi r-responsabbiltajiet tax-xogħol.
 • Taġixxi b'mod konsisteni bħala mexxej u mudell eżemplari, u tiggwida lill-parteċipanti żgħażagħ u konsulenti sħabek. 
 • Taħdem tajjeb ma' ko-konsulent b'superviżjoni minima u tikkontribwixxi bħala membru fil-grupp.
 • Taqra u tistudja l-Manwal tal-Istaff ta' GħSŻ qabel l-ewwel ġimgħa u tkompli tistudjah matul is-sajf.
 • Tipparteċipa fit-taħriġ meħtieġ kollu.
 • Ipparteċipa fit-Taħriġ Onlajn ta' Reġjuni tal-Ewropa (bl-Ingliż).

Kwalifiċi:

 • Tkun adult żagħżugħ single u membru fil-Knisja ta' Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien.
 • Ikollok mill-inqas 19-il sena
 • Preferibbilment tkun qattajt mill-inqas sena waħda f'università, f'esperjenza ta' xogħol, jew f'servizz missjunarju wara l-kulleġġ.
 • Tkun lest u kapaċi żżomm mal-kondotta, mal-komunikazzjoni, u mal-istandards ta' lbies u apparenza ta' GħSŻ, u mal-polisis kollha ta' GħSŻ.
 • Tkun kapaċi li timxi għal perjodi ta' ħin estiżi matul il-ġurnata, tkun enerġetiku u tkun impenjat b'mod attiv maż-żgħażagħ, twettaq id-dmirijiet kollha, u tipparteċipa f'attivitajiet fiżiċi, inkluż, imma mhux limitati għal: logħob, tlugħ u nżul ta' taraġ, ġiri, qbiż, u żfin.
 • Turi saħħa mentali u fiżika u stabbilità emozzjonali neċessarja biex timpenja ruħek b'mod sigur ma' gruppi ta' żgħażagħ u tkun preżenti magħhom matul il-ġurnata u matul il-lejl waqt li tkompli twettaq responsabbiltajiet ta' xogħol oħrajn b'mod effettiv f'sitwazzjonijiet stressanti u diffiċli.
 • Tkun kapaċi tieħu deċiżjonijiet ta' proċedura, teżerċita ġudizzju tajjeb, affidabbli, u responsabbli.
 • Tkun kapaċi torganizza riżorsi u tistabbilixxi prijoritajiet.
 • Tagħti eżempju ta' ħiliet b'saħħithom interpersonali u ta' komunikazzjoni.
 • Tgħaddi minn ċekkjatura ta' sfond mitlub għal din il-pożizzjoni.

Preferut:

 • Missjunarju Ritornat (applikanti maskili).
 • Ikollok esperjenza fil-ħidma maż-żgħażagħ.

Kif Nista' Ninvolvi Ruħi?

Applikazzjonijiet għal Staff u Konsulenti waqt GħSŻ huma miftuħa minn Novembru sa Frar ta' kull sena. Oqogħdu attenti għall-Ħolqa meta tiġi ppostjata u għar-reġistrazzjoni meta tiftaħ.

X'qed jgħidu l-YSA dwar l-esperjenza tagħhom li jservu f'GħSŻ?

'Dak li għoġobni l-iżjed dwar GħSŻ huwa r-relazzjonijiet li rnexxieli nibni: relazzjonijiet ma' żgħażagħ, relazzjonijiet ma' konsulenti oħrajn, u, l-iktar ħaġa importanti, ir-relazzjoni mas-Salvatur tiegħi Ġesù Kristu.'

—Candyce

'Li tara li dawn iż-żgħażagħ mill-aqwa jikbru u jiżviluppaw hija tassew l-isbaħ ħaġa fid-dinja.'

—Naoki

'L-ikbar benefiċċju għalija kien li stajt nagħmel ħbieb ġodda li għadni s'issa ħabib magħhom, iżda fuq kollox li ninqala' miċ-ċirku komdu tiegħi, li nżid il-kunfidenza fija nnifsi u l-ħila tiegħi biex nieħu d-deċiżjonijiet.'

—Addie

Informazzjoni Addizzjonali