Frankfurt am Main

Il-Presbiteru Christofferson Jikkonkludi l-ġita ta' Ministeru Ewropej, Iħeġġeġ biex Niffokaw fuq Ġesù Kristu

Iż-żjara tal-ministeru f’sitt pajjiżi Ewropej kienet tinkludi laqgħat ma’ membri tal-Knisja u missjunarji u laqgħat ma’ uffiċjali tal-gvern

Iż-żjara tal-ministeru ta’ 11-il jum mill-Presbiteru D. Todd Christofferson, tal-Kworum tat-Tnax-il Appostlu tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien, fil-kontinent Ewropew, ikkonkludiet f’Copenhagen, nhar l-4 ta’ Marzu 2024, b’laqgħa ma’ missjunarji tal-Knisja li bħalissa qed jaqdu f’dan il-pajjiż. Matul il-mawra f’sitt pajjiżi Ewropej, il-Presbiteru Christofferson, li kien akkumpanjat minn martu, Katherine Christofferson, qasam messaġġ ta’ tama u stieden lill-membri u lill-ħbieb tal-Knisja biex jiċċentraw ħajjithom fuq it-tagħlim ta’ Ġesù Kristu u jsegwu l-eżempju tiegħu aktar mill-qrib.

Għal ħafna mill-vjaġġ tal-ministeru, kien jinkludi l-Awstrija, il-Kroazja, id-Danimarka, l-Ġermanja, l-Ungerija u Spanja, il-Presbiteru Christofferson u Sister Christofferson ingħaqdu mal-Presbiteru Brent H. Nielson, tal-Presidenza tas-Sebgħin, ma’ martu Marcia Nielson. L-Isqof W. Christopher Waddell, l-ewwel kunsillier fil-Veskovat li Jippresedi, ma’ martu Carol Waddell kienu wkoll magħhom għal ħafna mil-laqgħat. F’dawn il-postijiet differenti, huma ltaqgħu ma’ membri u missjunarji tal-Knisja, u stiednuhom isaħħu l-fidi tagħhom f’Ġesù Kristu u jsiru dixxipli aktar impenjati.

Il-Presbiteru Christofferson kellu wkoll laqgħat ma’ uffiċjali tal-gvern fil-Kroazja u l-Ungerija. Hawn taħt jinsabu l-punti ewlenin tal-mawra tal-ministeru, b'ritratti li juru parti minn din l-istorja.

Madrid, Spanja

L-ewwel laqgħat saru fid-dar tal-laqgħat tal-kumpless tat-tempju ta’ Madrid, fi tmiem il-ġimgħa tal-24 u l-25 ta’ Frar 2024. F’din l-ewwel waqfa tal-mawra tal-ministeru, il-Presbiteru Rubén V. Alliaud, l-Ewwel Kunsillier fil-Presidenza Reġjonali tal-Ewropa Ċentrali, akkumpanjat minn martu Fabiana Alliaud, ingħaqad mal-Awtoritajiet Ġenerali.

Il-weekend kien jinkludi laqgħa storika mat-tliet Missjonijiet fi Spanja, laqgħa mal-Konsulenti tal-Adulti taż-Żgħażagħ mill-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tar-Reġjun tal-Ewropa Ċentrali, u laqgħa devozzjonali għall-adulti żgħażagħ li kienet imxandra lill-units kollha li jitkellmu bl-Ispanjol fir-Reġjun  tal-Ewropa Ċentrali.

Nhar il-Ħadd, il-Presbiteru Christofferson ippresieda konferenza speċjali għat-tliet wited ta’ Madrid. Din il-laqgħa speċjali ġiet imxandra wkoll għar-reġjun ta’ Madrid, peress li l-kapaċità tal-bini hija limitata għal 1,000 ruħ.

Frankfurt, il-Ġermanja

Fil-Ġermanja, il-Presbiteru Christofferson, il-Presbiteru Nielson u l-Isqof Waddell kellhom laqgħat fil-kwartieri ewlieni tar-Reġjun tal-Ewropa Ċentrali tal-Knisja, fi Frankfurt. Fit-28 ta’ Frar 2024, saret laqgħa devozzjonali speċjali mal-impjegati tal-Knisja li jaħdmu ġewwa Frankfurt u madwar iir-reġjun kollu. It-tour fil-Ġermanja intemm bit-tour tal-bini u d-dedikazzjoni tiegħu mill-Presbiteru Christofferson.

Zagreb, il-Kroazja

Fid-29 ta’ Frar 2024, il-Presbiteru Christofferson, akkumpanjat mill-Presbiteru Nielson u l-Presbiteru Jack N. Gerard, it-Tieni Kunsillier fil-presidenza Reġjonali tal-Ewropa Ċentrali, flimkien ma’ martu, Sister Claudette Gerard, ivvjaġġaw lejn il-kapitali tal-Kroazja, Żagreb, biex jagħmlu laqgħa ta' livell għolja mal-Ministru tal-Kultura u l-Midja tal-Gvern Kroat u uffiċjali oħra.

Il-Presbiteru Christofferson esprima l-apprezzament tiegħu għall-isforzi li għamel il-gvern Kroat matul il-pandemija tal-Covid-19 li ppermettew lill-missjunarji tal-Knisja jivvjaġġaw u jaslu fid-destinazzjonijiet assenjati lilhom madwar l-Ewropa.

Iddiskuta wkoll mal-uffiċjali tal-gvern kif il-Knisja u l-membri tagħha jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib tas-soċjetà fil-pajjiż. Huwa qal: 'Tkellimna dwar l-għanijiet u l-interessi tal-gvern (Kroat) u sibna li kien hemm ħafna modi differenti li ħassejna li nistgħu nikkollaboraw fihom, speċjalment ma’ dawk li huma fil-bżonn'. Aktar tard saret konferenza tal-missjoni mal-Missjoni tal-Adrijatiku ta’ Fuq fid-dar tal-laqgħat ta’ Żagreb.

Budapest, l-Ungerija

L-għada, nhar l-1 ta’ Marzu 2024, il-Presbiteru Christofferson, il-Presbiteru Nielson u l-Presbiteru Gerard iltaqgħu mas-sindku tal-muniċipju ta’ Óbuda f’Budapest: Is-Sur László Kiss. Il-Knisja xtrat proprjetà fid-distrett ta’ Óbuda u qed tippjana li tibni f’dak is-sit it-tempju futur ta’ Budapest tal-Ungerija, li se jkun l-ewwel tempju tal-Knisja fil-pajjiż.

Fil-laqgħa, il-Presbiteru Christofferson introduċa l-Knisja lis-sindku u spjega għaliex il-qaddisin tal-Aħħar Żmien jqisu t-tempji bħala d-Dar tal-Mulej. Il-laqgħa kienet “kordjali ħafna u produttiva”, qal il-Presbiteru Christofferson.

Wara l-laqgħa fil-muniċipju ta’ Óbuda, il-grupp ivvjaġġa lejn id-dar tal-laqgħat ta’ Pest biex jagħmel konferenza speċjali mal-missjunarji li jservu fil-missjoni ta’ Budapest fl-Ungerija. L-Isqof Waddell kien ukoll l-Ungerija u ħa l-opportunità fil-ġurnata ta’ qabel iżżur diversi istituzzjonijiet li l-Knisja qed tgħin fl-Ungerija, bħala parti mill-isforzi umanitarji u ta’ sostenn tagħha fil-pajjiż.

Vjenna, l-Awstrija

Fi tmiem il-ġimgħa tat-2-3 ta’ Marzu 2024, il-grupp vvjaġġa lejn il-kapitali tal-Awstrija, fejn il-Presbiteru Christofferson ipparteċipa f’konferenza mal-missjunarji li qed jaqdu fil-Missjoni Alpina li titkellem bil-Ġermaniż. Imbagħad ippresieda laqgħa ta’ taħriġ mal-mexxejja tal-Knisja tar-Reġjun  tal-Ewropa Ċentrali. Il-Presidenza kollha tarReġjun tal-Ewropa Ċentrali kienet preżenti wkoll.

Il-Presbiteru Christofferson kien ukoll intervistat mir-radju Ö1. Dan l-istazzjon tar-radju huwa parti mill-ORF, in-netwerk pubbliku Awstrijak tar-radju u t-televiżjoni. Nhar il-Ħadd filgħodu, 3 ta’ Marzu 2024, saret konferenza speċjali tal-wited f’lukanda fiċ-ċentru ta’ Vjenna.

Il-konferenza tal-wited kienet imxandra mal-pajjiż kollu. Il-Presbiteru Christofferson indirizza lil kull minn kien presenti. Qal li dawk li “jallinjaw ħajjithom mal-messaġġ ta’ Ġesù Kristu jħossu aktar ferħ”. Hemmhekk afferma wkoll li “l-indiema hija ferħ għal ħajjitna”.

Copenhagen, id-Danimarka

Fl-4 ta’ Marzu 2024, l-aħħar jum taż-żjara tal-ministeru fil-kontinent Ewropew, il-Presbiteru Christofferson vvjaġġa lejn Copenhagen biex jagħmel konferenza tal-missjoni mal-Missjoni ta’ Copenhagen tad-Danimarka. Il-laqgħa saret fiċ-ċentru tal-wited tal-Knisja.