Óbuda, l-Ungerija

Il-Presbiteru Christofferson jiltaqa’ mas-Sindku ta’ Obuda f’Budapest

Il-Knisja ħarġet ix-xogħol artistiku tat-tempju ta’ Budapest

Il-Presbiteru D. Todd Christofferson, tal-Kworum tat-Tnax-il Appostlu tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien, iltaqa’ mas-sindku ta’ Óbuda-Békásmegyer, is-Sur László Kiss, f’Budapest, fl-1 ta’ Marzu 2024, biex jintroduċi l-Knisja u jiddiskuti d-dettalji tat-tempju li l-Knisja qed tipprepara biex tibni fil-muniċipalità.

Fil-laqgħa pparteċipaw ukoll il-Presbiteru Brent H. Nielson, tal-Presidenza tas-Sebgħin, u l-Presbiteru Jack N. Gerard, tas-Sebgħin, it-tieni kunsillier fil-Presidenza Reġjonali tal-Ewropa Ċentrali, u Péter Borsos, president tal-Wited ta’ Budapest tal-Ungerija.

It-Tempju ta 'Budapest Ungerija ġie mħabbar f'April 2019 u l-post ta' din id-dar tal-Mulej ġie rilaxxat f'Ottubru 2023. Dan se jkun l-ewwel tempju tal-Knisja fil-pajjiż. Bħalissa, membri tal-Knisja jridu jivvjaġġaw lejn Freiberg, il-Ġermanja, biex iqimu ġewwa t-tempju. Xogħol artistiku tat-tempju ta’ Budapest issa ġie rilaxxat mill-Knisja.

Fil-laqgħa, il-Presbiteru Christofferson spjega għaliex il-Qaddisin tal-Aħħar Żmien jibnu tempji madwar id-dinja u qasmu l-entużjażmu lill-membri tal-knisja Ungeriżi li għandhom Dar tal-Mulej f’pajjiżhom. Il-Presbiteru Christofferson qal li “is-sindku kien ta’ appoġġ kbir. Huwa jilqa’ r-reliġjonijiet u l-gruppi ta’ twemmin kollha fil-komunità u wiegħed li jappoġġja l-kontribut tal-Knisja lill-komunità lokali”. Is-sindku ħareġ stedina biex tattendi Il-ftuħ għall-pubbliku futura, għal meta jinbena t-tempju u jkun lest biex jiġi inawgurat.

“Is-Sindku Kiss u l-assoċjati tiegħu laħqu lir-rappreżentanti tal-Knisja b’imħabba, u spirtu speċjalment ta’ ħbiberija u kordjali kien prevalenti matul id-diskussjoni,” osserva l-President Borsos.

Id-delegazzjoni tal-Knisja ħalliet statwa żgħira mas-sindku ta’ Kristu mqajjem mill-imwiet u rringrazzjawh għall-gratitudni u l-ftuħ tiegħu. Bi tpattija, is-Sindku Kiss, raġel ta’ fidi nnifsu, ta rigal mill-isbaħ lill-Presbiteru Christofferson, ikona ta’ 200 sena li ilha mal-familja tiegħu għal ġenerazzjonijiet.

“Huwa oġġett prezzjuż. Hi ħaġa sinifikanti ħafna u kommoventi għalija li nirċievi xi ħaġa daqshekk grazzjuża u ġeneruża bħal din mingħandu. Tassew sinifikanti u xi ħaġa li se ngħożż u nieħu d-dar miegħi,” ikkonkluda l-Presbiteru Christofferson.

Hemm aktar minn 5,200 Qaddis tal-Aħħar Żmien f’aktar minn 20 kongregazzjoni fl-Ungerija, pajjiż fl-Ewropa ċentrali. L-ewwel missjunarji mill-Knisja ta’ Ġesù Kristu waslu fl-Ungerija fl-1885. Il-ħidma missjunarja waqfet għal għexieren ta’ snin wara l-Ewwel Gwerra Dinjija. Il-Knisja rċeviet rikonoxximent uffiċjali mill-gvern Ungeriż fl-1988, u l-ewwel dar tal-laqgħat fil-pajjiż ġiet iddedikata sena wara.

It-tempji tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien huma differenti mill-kappelli u mid-djar tal-laqgħat, li fihom jiltaqgħu l-membri għas-servizz ta’ qima tal-Ħadd. It-tempji huma kkunsidrati bħala “djar tal-Mulej,” fejn il-tagħlim ta’ Ġesù Kristu jiġi rriaffermat permezz ta’ ordinanzi sagri li fihom il-familji jingħaqdu flimkien għall-eternità. Ġewwa, il-membri jitgħallmu aktar dwar l-għan tal-ħajja u jagħmlu patti biex iservu lil Ġesù Kristu u oħrajn.