L-Ewropa 

Il-Presidenza tar-Reġjun tħeġġeġ lill-Qaddisin tal-Aħħar Żmien fiċ-Ċentru tal-Ewropa biex Jivvutaw

Il-Knisja sseddaq in-newtralità istituzzjonali tagħha rigward il-partiti u l-kandidati politiċi 

Il-Presidenza tar-Reġjun taċ-Ċentru tal-Ewropa tħeġġeġ lill-Qaddisin tal-Aħħar Żmien fiċ-Ċentru tal-Ewropa biex jivvutaw
Il-Presidenza tar-Reġjun taċ-Ċentru tal-Ewropa tħeġġeġ lill-Qaddisin tal-Aħħar Żmien fiċ-Ċentru tal-Ewropa biex jivvutaw

Il-Presidenza tar-Reġjun taċ-Ċentru tal-Ewropa tal-Knisja ta' Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien ippubblikat l-ittra li ġejja fl-14 ta' Mejju, 2024, lill-membri tal-Knisja b'antiċipazzjoni tal-elezzjoni Ewropea li ġejja nhar is-6-9 ta' Ġunju, 2024: 

 

Għeżież ħuti:

Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom il-privileġġ u d-dmir li jeleġġu l-karigi u jinfluwenzaw il-politika pubblika. Il-parteċipazzjoni fil-proċess politiku taffettwa l-komunitajiet u n-nazzjonijiet tagħhom illum u fil-futur. Inħeġġu lill-Qaddisin tal-Aħħar Żmien biex ikunu ċittadini attivi billi jirreġistraw, jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom, u jieħdu sehem f’affarijiet ċiviċi, u dejjem juru mħabba u ċivilità bħal Kristu fid-diskors politiku.

Inħeġġukom biex tqattgħu l-ħin meħtieġ biex tkunu infurmati dwar il-kwistjonijiet u l-kandidati li tkun qed tikkunsidra. Xi prinċipji kompatibbli mal-evanġelju jistgħu jinstabu f’diversi partiti politiċi, u l-membri għandhom ifittxu kandidati li jinkorporaw bl-aħjar mod dawk il-prinċipji. Il-membri għandhom ukoll jistudjaw il-kandidati bir-reqqa u jivvutaw għal dawk li wrew integrità, kompassjoni, u servizz lejn ħaddieħor, irrispettivament mill-affiljazzjoni tal-partit. Informazzjoni dwar il-kandidati hija disponibbli permezz tal-internet, dibattiti, u sorsi oħra.

Filwaqt li l-Knisja tafferma n-newtralità istituzzjonali tagħha fir-rigward ta’ partiti u kwistjonijiet politiċi, tista’ okkażjonalment tippubblika informazzjoni dwar kwistjonijiet partikolari li jaffettwaw direttament il-missjoni, it-tagħlim, jew l-operat tal-Knisja jew li l-mexxejja tal-Knisja jemmnu li hija essenzjali biex tiġi ppreservata d-demokrazija jew il-funzjonament essenzjali tal-Knisja. Unjoni Ewropea jew l-Istati Membri tagħha. 

Għażliet politiċi u affiljazzjonijiet m’għandhom ikunu s-suġġett ta’ xi tagħlim f’ambjenti tal-Knisja. Il-mexxejja jiżguraw li l-laqgħat tal-Knisja jiffokaw fuq Missierna fis-Smewwiet, is-Salvatur tagħna, u l-evanġelju. Għal aktar informazzjoni, ara l-kamra tal-aħbarijiet.ChurchofJesusChrist.org u l-Manwal Ġenerali: Serving in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 38.8.30.

 

Dejjem tiegħek,                                                           

Il-Presidenza tar-Reġjun Ċentrali tal-Ewropa

Massimo De Feo

Rubén V. Alliaud

Jack N. Gerard