Frankfurt, il-Ġermanja

Mexxejja Ġodda tal-Missjoni jibdew l-essajnments tagħhom madwar l-Ewropa

L-Ewwel Presidenza tal-Knisja ta' Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien sejħet presidenti ġodda tal-missjoni u sħabhom għal 14-il missjoni fl-Ewropa.  Il-koppji mexxejja ġodda bdew is-servizz ta' tliet snin fl-1 ta' Lulju.  L-ismijiet tagħhom, l-essajnments, u bijografija qasira tagħhom issibuhom hawn isfel.

Il-Missjoni tat-Tramuntana tal-Adrijatiku

Brian E. Cordray u Angelika Cordray, Mexxejja tal-Missjoni tat-Tramuntana tal-Adrijatiku.
Brian E. Cordray u Angelika Cordray, Mexxejja tal-Missjoni tat-Tramuntana tal-Adrijatiku.

Brian E. Cordray, 51, u Angelika Cordray, erbat itfal, it-2 Qasam ta' Franfurt (Ingliż), Wited ta' Franfurt fil-Ġermanja: Il-Missjoni tat-Tramuntana tal-Adrijatiku, suċċessuri tal-President Kevin C. Field u Sister Dianna M. Field. Brother Cordray huwa għalliem tal-Iskola tal-Ħadd u fil-passat kien president tal-wited, kunsillier għoli, konsulent tal-veskovat, mexxej tal-missjoni fil-wited, għalliem tas-seminarju, ħaddiem tal-ordinanzi tat-tempju u missjunarju fil-Missjoni ta' Vjenna fl-Awstrija.  Imwieled f'Gatesville, Texas, huwa l-iben ta' Allen L Cordray Jr. u Catherine Elizabeth Cordray.

Sister Cordray hija għalliema tal-Iskola tal-Ħadd u fil-passat kienet president tat-Tfajliet fil-wited, president tal-Prinarja fil-wited, segretarja tas-Soċjetà tas-Solliev fil-wited, president tas-Soċjetà tas-Solliev fil-qasam, president tal-Primarja fil-qasam, ħaddiema tal-ordinanzi tat-tempju u missjunarja fil-Missjoni ta' Hamburg fil-Ġermanja.  Hija twieldet fi Munich, il-Ġermanja, bint Johann Friedrich Laur u Gabriele Maria Laur.

Il-Missjoni tan-Nofsinhar tal-Adrijatiku

Michael Auras u Johanna Auras, Mexxejja tal-Missjoni ta' Tirana fl-Albanija.
Michael Auras u Johanna Auras, Mexxejja tal-Missjoni ta' Tirana fl-Albanija.

Michael Auras, 48, u Johanna Auras, sitt itfal, Qasam ta' Landshut, Wited ta' Munich, il-Ġermanja: Missjoni fil-Bulgarija/Ewrasja, suċċessuri tal-President Samuel M. T. Koivisto u Sister Anna-Maria Koivisto. Brother Auras huwa president tal-kworum tal-presbiteri u fil-assat kien president tal-wited, konsulent tal-presidenza tal-Ġuvintur fil-wited, president tal-fergħa, konsulent ta-presidenza tal-fergħa, għalliem tal-Iskola tal-Ħadd, għallien tas-seminarju, mexxej tal-missjoni tal-qasam, ħaddiem tal-ordinanzi tat-tempju u direttur tas-sessjonijiet GħSŻ.  Twieled Erlangen, il-Ġermanja, iben Peter Auras u Elvira Auras.

Johanna Auras hija l-president tat-Tfajliet tal-qasam u fil-passat kienet konsulent tal-presidenza tat-Tfajliet fil-wited, president tal-Primarja fil-qasam, president tat-Tfajliet fil-qasam, president tas-Soċjetà tas-Solliev fil-fergħa, konsulent tal-presidenza tal-Primarja fil-qasam, konsulent tal-presidenza tat-Tfajliet fil-qasam, konsulent tal-presidenza tas-Soċjetà tas-Solliev fil-fergħa, mexxejja tal-attività tal-Primarja, għalliema tas-seminarju u direttur tas-sessjonijiet GħSŻ.  Imwielda f'Landshut, il-Ġermanja, hija bint Friedrich Reisinger u Angelika Reisinger.

Il-Missjoni Alpina Fejn Mitkellem il-Ġermaniż

Martin W. Bates u Donna Bates, Mexxejja tal-Missjoni Alpina Fejn Mitkellem il-Ġermaniż.
Martin W. Bates u Donna Bates, Mexxejja tal-Missjoni Alpina Fejn Mitkellem il-Ġermaniż.

Martin W. Bates, 55, u Donna Bates, tmint itfal, Qasam ta' Yale, Wited ta' Bonneville f'Salt Lake: Missjoni Alpina Fejn Mitkellem il-Ġermaniż, suċċessuri tal-President Scott M. Naatjes u Sister Jodi T. Naatjes. Brother Bates huwa istruttur tal-kworum tal-presbiteri u mexxej tal-missjoni tal-qasam, u fil-passat kien isqof, president tal-kworum tal-presbiteri, president tal-Ġuvintur tal-qasam, president tal-Iskola tal-Ħadd, għalliem tal-Iskola tal-Ħadd, għalliem tal-Primarja, scoutmaster u missjunarju fil-Missjoni ta' Franfurt, il-Ġermanja.  Huwa twieled fil-Belt ta' Salt Lake u huwa l-iben ta' Douglas Fetzer Bates u Eva-Maria Winter Bates.

Sister Bates hija għalliema tas-Soċjetà tas-Solliev u missjunarja fil-qasam, u fil-passar kienet konsulent tal-presidenza tat-Tfajliet fil-wited, president tat-Tfajliet fil-qasam, president tal-Primarja fil-qasam, għalliema tal-Iskola tal-Ħadd, mexxejja ta' scouts ta' 11-il sena u mexxejja tal-mużika fil-Pimarja.  Hija twieldet f'The Dalles, Oregon, bint Dallas George Graham u Sharon Lynn Graham.

Il-Missjoni tal-Bulgarija/Greċja

David A. Nelson u Emily Wood Nelson, Mexxejja tal-Missjoni tal-Bulgarija/Greċja.
David A. Nelson u Emily Wood Nelson, Mexxejja tal-Missjoni tal-Bulgarija/Greċja.

David A. Nelson, 54, u Emily Wood Nelson, erbat itfal, l-10 Qasam ta' Slate Canyon, Wited ta' Provo f'Utah: Missjoni Bulgarija/Ġreċja, suċċessuri ta' Samuel M. T. Koivisto u Sister Anna-Maria Koivisto. Brother Nelson serva bħala kunsillier għoli, president tal-Ġuvintur fil-wited, isqof, president tal-kworum tal-presbiteri, president tal-Iskola tal-Ħadd fil-qasam, segretarju eżekuttiv tal-qasam, scoutmaster u missjunarju fil-Greċja fil-Missjoni tal-Lvant ta' Vjenna fl-Awstrija.  Huwa twieled f'Pocatello, Idaho, iben Lowell Allen Nelson u Rita Rae Evans Nelson.

Sister Nelson fil-passat kienet konsulent tal-presidenza tas-Soċjetà tas-Solliev fil-qasam, konsulent tal-presidenza tat-Tfajliet fil-qasam, konsulent tal-presidenza tal-Primarja fil-qasam, koordinatriċi tas-servizz kompassjonali tas-Soċjetà tas-Solliev fil-qasam, għalliema fis-Soċjetà tas-Solliev, mexxejja tal-Jiem ta' Attività, għalliema tal-Primarja u missjunarja fil-qasam.   Hija twieledet fil-Belt ta' Salt Lake u hija bint Walter Rex Wood u Karen Edwards Wood.

Il-Missjoni ta' Pariġi fi Franza.

Ryan R. Munns u Heather A. Munns, Mexxejja tal-Missjoni ta' Pariġi fi Franza.
Ryan R. Munns u Heather A. Munns, Mexxejja tal-Missjoni ta' Pariġi fi Franza.

Ryan R. Munns, 49, u Heather A. Munns, sitt itfal, Qasam ta' Narcoossee, St Cloud, fi Florida: Missjoni ta' Pariġi fi Franza, suċċessuri tal-President C. Michael Hansen u Sister Jeanne Hansen. Brother Munns huwa konsulent tal-presidenza tal-missjoni u fil-passat kien president tal-wited, kunsillier għoli, konsulent tal-veskovat, president tal-kworum tal-presbiteri, president tal-Ġuvintur fil-qasam u missjunarju fil-Missjoni ta' Geneva, l-Isvizzera.  Huwa twieled f'Winter Park, fi Florida, iben Ranier Farrell Munns u April Jo Cassell Munns.

Sister Munns hija konsuent tal-presidenza tat-Tfajliet fil-qasam, u fil-passat kienet konsulent tal-presidenza tal-Primarja fil-wited, konsulent tal-presidenza tas-Soċjetà tas-Solliev fil-qasam, konsulent tal-presidenza tal-Primarja fil-qasam, mexxej tal-mużika fil-Primarja, għalliema tal-primarja u mexxejja tan-nursery.  Hija twieldet f'Provo, Utah, bint Paul Flack Hintze u Patricia Anne Porter Hintze.

Il-Missjoni ta' Frankfurt fil-Ġermanja

Douglas P. Cropper u Lynne G. Cropper, Mexxejja tal-Missjoni ta' Frankfurt fil-Ġermanja.
Douglas P. Cropper u Lynne G. Cropper, Mexxejja tal-Missjoni ta' Frankfurt fil-Ġermanja.

Douglas P. Cropper, 63, u Lynne G. Cropper, erbat itfal, Qasam ta' River Bend, Wited ta' Davenport f'Iowa: Missjoni ta' Frankfurt il-Ġermanja, suċċessuri tal-President Dan J. Hammon u Sister Debbie J. Hammon. Brother Cropper huwa għalliem tad-Duttrina tal-Evanġelju  u fil-passart kien president tal-wited, kunsillier għoli, segretarju eżekuttiv tal-wited, isqof, konsulent tal-veskovat, president tal-Ġuvintur fil-qasam u missjunarju fil-Missjoni ta' Hamburg, il-Ġermanja.  Imwieled fil-Belt ta' Salt Lake, huwa iben Paul Kent Cropper u Deon E Cropper.

Sister Cropper hija għalliema tal-istitut u konsulent tat-tempju u l-istorja tal-familja fil-qasam, u fil-passat kienet president tat-Tfajliet fil-qasam, president tal-Primarja fil-qasam, konsulent tal-presidenza tas-Soċjetà tas-Solliev fil-qasam, direttur tal-kamp tat-Tfajliet fil-qasam, għalliema tas-seminarju u direttur ta'Affarjiet Pubbliċi reġjonali.  Hija twieled fil-Belt ta' Salt Lake, bint  Lloyd Alfred Gorton u Mildred Joan Gorton.

Il-Missjoni ta' Budapest fl-Ungerija

Chet J. Wall u  Kristy Wall, Mexxejja tal-Missjoni ta' Budapest fl-Ungerija.
Chet J. Wall u Kristy Wall, Mexxejja tal-Missjoni ta' Budapest fl-Ungerija.

Chet J. Wall, 46, u Kristy Wall, erbat itfal, Qasam ta' Stone Cliff, Wited ta' St George f'Utah : Missjoni ta' Budest fl-Ungerija, suċċessuri tal-President Justin C. Rucker u Sister Lori Rucker. Fil-passat, Brother Wall kien konsulent tal-presidenza tal-wited, skrivan tal-wited, isqof, president tal-kworum tal-presbiteri, president tal-Ġuvintur fil-qasam, konsulent tal-presidenza tal-Ġuvintur fil-qasam, konsulent tal-Ġuvintur, għalliem tal-Iskola tal-Ħadd u missjunarju fil-Missjoni ta' Budapest fl-Ungerija.  Huwa twieled f'Murray, Utah, iben ames Clair Wall u Joan Clegg Wall.

Sister Wall fil-passat kienet president tal-Primarja fil-wited, president tat-Tfajliet fil-qasam, president tal-Primarja fil-qasam, għalliema tas-Soċjetà tas-Solliev u mexxejja tal-Cub Scout. Hija twieldet Portland, Oregon, bint Ben Wayne Gardner u Kathy Beeson Gardner.

Il-Missjoni ta' Varsavja fil-Polonja

Gregory D. Roney u Christine Roney, Mexxejja tal-Missjoni ta' Versavja fil-Polonja.
Gregory D. Roney u Christine Roney, Mexxejja tal-Missjoni ta' Versavja fil-Polonja.

Gregory D. Roney, 48, u Christine Roney, erbat itfal, Qasam ta' Tall Cedars, Wited ta' Gainesville f'Virginia : Missjoni ta' Varsavja fil-Polonja, suċċessuri ta' President David L. Chandler u Sister Stacy A. Chandler. Brother Roney fil-passat kien konsulent tal-presidenza tal-wited, direttur ta-konferenzi taż-żgħażagħ fil-wited, isqof, president tal-fergħa, president tal-kworum tal-prebiteri, għalliem tas-seminarju u missjnarju fil-Missjoni ta' Varsavja fil-Polonja.  Huwa trabba fi Newport Beach, Califormia, mill-ġenituri tiegħu Arden Ensley Roney u Carolyn Bethers Roney.

Sister Roney hija konsulenta tat-Tfajliet u fil-passat kienet president tal-konferenza taż-żgħażagħ fil-wited, assistent direttur tal-kamp tat-Tfajliet fil-qasam, għalliema tas-Soċjetà tas-Solliev, għalliema tal-Prinċipji tal-Evanġelju, għalliema tal-Iskola tal-Ħadd, għalliema tal-Primarja, mexxejja tan-nursery, president tal-mużika fil-qasam u mexxejja tal-Jien ta' Attività.  Hija trabbiet f'Mission Viejo, California, mill-ġenituri tagħha, Jon Sivert Holmgren u Mickey Burden Holmgren.

Il-Missjoni ta' Bukarest fir-Rumanija (Ġdida)

Geoffrey R. Fowler u Roseanna C. Fowler, Mexxejja tal-Missjoni ta' Bukarest fir-Rumanija.
Geoffrey R. Fowler u Roseanna C. Fowler, Mexxejja tal-Missjoni ta' Bukarest fir-Rumanija.

Geoffrey R. Fowler, 47, u Roseanna C. Fowler, ħames itfal, L-1 Qasam ta' Oakley, Wited ta' Antioch f'California: il-Missjoni ġdida ta' Bukarest fir-Rumanija.  Brother Fowler huwa konsulent tal-presidenza tal-wited u fil-passat kien kunsillier għoli, isqof, konsulent tal-veskovat, scoutmaster u missjunarju fil-Missjoni ta' Bukarest fir-Rumanija. Huwa twieled f'Seattle, Washington, iben Dennis Lee Fowler u Kathryn Ann Fowler.

Sister Fowler hija konsulent tal-presidenza tal-Primarja fil-qasam u ħaddiema tal-ordinanzi tat-tempju u fil-passat kienet president tal-Primarja fil-qasam, konsulent tal-presidenza tat-Tfajliet, konsulent tat-Tfajliet, pjanist tal-Primarja, mexxejja tal-Jiem ta' Attività u għalliema tas-seminarju  Hija twieldet f'Harbor City, California, bint William Robert Croasdale Sr. u Woglinde Christine Croasdale.

Il-Missjoni ta' Barċellona fi Spanja

Frank Heckmann u Maria Heckmann, Mexxejja tal-Missjoni ta' Barċellona fi Spanja.
Frank Heckmann u Maria Heckmann, Mexxejja tal-Missjoni ta' Barċellona fi Spanja.

Frank Heckmann, 64, u Maria Heckmann, sebat itfal, it-2 Qasam ta' Heidelberg (Spanjol),  Wited ta' Heidelberg fil-Ġermanja: Missjoni ta' Barċellona fi Spanja, suċċessuri tal-President Juan Pablo Villar u Sister Carola Villar, Brother Heckmann huwa konsulent tal-presidenza tal-missjoni u fil-passat kien konsillier għoli, direttur tal-affarjiet pubbliċi, konsulent tal-presidenza tal-Ġuvintur fil-wited, president tal-fergħa, konsulent tal-veskovat, mexxej tal-missjoni tal-qasam, għalliem tal-istitut għalliem tas-seminarju, ħaddiem tal-ordinanzi tat-tempju u missjunarju fil-Missjoni ta' Zurich fl-Isvizzera,  Huwa twieled f'Heidelberg, il-Ġermanja, iben Heinrich Friedrich Heckmann u Ruth Heckmann.

Sister Heckmann  hija president tal-Soċjetà tas-Solliev fil-qasam u fil-passat kienet konsulent tal-presidenza  tal-Primarja fil-wited, speċjalista tal-affarjiet pubbliċi, għalliema tal-istitut, għalliema tas-seminarju, missjunarja fil-qasam, ħaddiema tal-ordianzi tat-tempju u missjunarja fil-Missjoni ta' Barċellona fi Spanja. Hija twieldet f'Cadiz, Spanja, bint Francisco Marin Miranda u Cristobalina Aragon Sanchez.

Il-Missjoni Baltika

Antti Makslahti-Tolstosheev u Skaistė Makslahti-Tolstosheev, Mexxejja tal-Missjoni Baltika.
Antti Makslahti-Tolstosheev u Skaistė Makslahti-Tolstosheev, Mexxejja tal-Missjoni Baltika.

Antti Makslahti-Tolstosheev, 46, u Skaistė Makslahti-Tolstosheev, tliet itfal, Fergħa ta' Šiauliai, Distrett ta' Vilnius, il-Litwanja.  Missjoni Baltika, suċċessuri tal-President Roy B. Huff u Sister Jeanna Hayward Huff. Brother Makslahti-Tolstosheev huwa konsulent tal-presidenza tad-distrett, president tal-fergħa u konsulent tat-tempju u l-istorja tal-familja, u fil-passat kien konsulent tal-adulti single fid-distrett, konsulent tal-presidenza tal-fergħa, skrivan tal-fergħa u missjunarju fil-Missjoni ta' Moska fir-Russja.  Huwa twieled f'San Pietruburgu, ir-Russja, iben Juri u Irina.

Sister Makslahti-Tolstosheev hija direttur tal-affarjiet pubbliċi u president tas-Soċjetà tas-Solliev fil-fergħa, u fil-passat kienet għalliema tas-seminarju, president tat-Tfajliet fil-fergħa u president tal-Primarja fil-fergħa.  Hija twieldet f'Šiauliai, il-Litwanja, bint Virginijus u Irena.

Il-Missjoni ta' Praia f'Cape Verde

Scott R. Labrum u Mindi Labrum, Mexxejja tal-Missjoni ta' Praia f'Cape Verde.
Scott R. Labrum u Mindi Labrum, Mexxejja tal-Missjoni ta' Praia f'Cape Verde.

Scott R. Labrum, 56, u Mindi Labrum, erbat itfal, it- 3 Qasam ta' Castle Dale, Wited ta' Castle Dale f'Utah: Missjoni ta' Praia f'Cape Verde, suċċessuri tal-President David J. Wunderli u Sister Diane Wunderli. Fil-passat, Brother Labrum kien konsulent tal-presidenza tal-wited, segretarju eżekuttiv tal-wited, president tal-Ġuvintur fil-wited, isqof, konsulent tal-veskovat, scoutmaster, mexxej tal-missjoni fil-qasam u missjunarju fil-Missjoni ta' Brasilia fil-Brażil.  Huwa twieled  f'Murray, Utah, iben Ross Nichols Labrum u Linda Edmunds Labrum.

Sister Mindi Labrum hija konsulent tat-Tfajliet u rappreżentant ta' Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ u fil-passat kienet direttur tal-kamp tat-Tfajliet fil-wited, president tat-Tfajliet fil-qasam, konsulent tal-presidenza tat-Tfajliet fil-qasam, konsulent tal-presidenza tal-Primarja fil-qasam, għalliema tad-Duttrina tal-Evanġelju u missjunarja fil-qasama.  Hija twieldet fi Granger, Utah, bint Ted R Anderson u Shirley Ann Anderson.

Il-Missjoni ta' Ħelsinki fil-Finlandja

Juha Lehtinen u Ulla Lehtinen, Mexxejja tal-Missjoni ta' Ħelsinki fil-Finlandja,
Juha Lehtinen u Ulla Lehtinen, Mexxejja tal-Missjoni ta' Ħelsinki fil-Finlandja,

Juha Lehtinen, 68, u Ulla Lehtinen, erbat itfal, it-2 Qasam ta' Ħelsinki, Wited ta' Ħelsinki fil-Finlandja: Missjoni ta' Ħelsinki fil-Finlandja, suċċessuri tal-President Ville Kervinen u Sister Leena Kervinen. Brother Lehtinen huwa konsulent tal-presidenza tal-missjoni u fil-passat kien konsulent tal-presidenza tal-wited, president tal-Ġuvintur fil-wited, isqof, konsulent tal-veskovat, mexxej tal-grupp tal-qassisin il-kbar, speċjalista tas-servizz missjunarju tal-Knisja u missjunarju fil-Missjoni ta' Ħelsinki fil-Finlandja.  Huwa twieled f'Imatra, il-Finlandja, iben Esko Mauno Lehtinen u Kirsti Marjatta Lehtinen.

Sister Lehtinen hija konsulent tal-presidenza tas-Soċjetà tas-Solliev fil-qasam u storiku tal-qasam, u fil-passat kienet konsulent tal-presidenza tal-Primarja fiil-wited, president tas-Soċjetà tas-Solliev fil-qasam, konsulent tal-presidenza tat-Tfajliet fil-qasam, speċjalista tas-servizz missjunarju tal-Knisja u għalliema tad-Duttrina tal-Evanġelju.  Hija twieldet Turku, il-Finlandja, bint Heikki Uusitalo u Liisa Uusitalo.

Il-Missjoni ta' Stokkolma fl-Isvezja

J. Gregory Lake u Lisa Saunders Lake, Mexxejja tal-Missjoni ta' Stokkolma fl-Isvezja.
J. Gregory Lake u Lisa Saunders Lake, Mexxejja tal-Missjoni ta' Stokkolma fl-Isvezja.

J. Gregory Lake, 61, u Lisa Saunders Lake, erbat itfal, Qasam ta' Constellation, il-Wited tal-Punent ta' Gilbert Highland. f'Arizona.  Missjoni ta' Stokkolma fl-Isvezja, suċċessuri ta' President Robert L. Davis u Sister Tiffany L. Davis. Brother u Sister Lake fil=passat kienu missjunarji anzjani fil-Missjoni ta' Stokkolma fl-Isvezja.  Fil-passat, hu kien isqof, isqof tal-AŻS, konsulent tal-veskovat, kunsillier għoli, president tal-Ġuvintur fil-qasam, mexxej tal-missjoni fil-qasam, għalliem tal-Iskola tal-Ħadd, għalliem tal-istitut, ħaddiem tal-ordinanzi tat-tempju u missjunarju fil-Missjoni ta' Stokkolma fl-Isvezja.  Huwa twieled fil-Belt ta' Salt Lake, iben Jack Smith Lake u Marie Barlow Lake.

Sister Lake hija konsulenta tal-presidenza tas-Soċjetà tas-Solliev tal-qasam u fil-passat kienet konsulent tal-presidenza tat-Tfajliet fil-wited, konsulent tal-presidenza tal-Primarja fil-wited, president tat-Tfajliet tal-qasam, president tal-Primarja tal-qasam, konsulent tal-presidenza tas-Soċjetà tas-Solliev fil-qasam, konsulent tal-presidenza tat-Tfajliet fil-qasam, konsulenta tal-presidenza tal-Primarja fil-qasam, konsulent tat-Tfajliet, mexxej tal-Cub Scout u ħaddiema tal-ordinanzi tat-tempju.  Hija twieledet f'Logan, Utah, bint Reed W Saunders u Barbara Cook Saunders.