Il-Belt ta' Salt Lake

Minn Ħabib għal Ħabib: Nimxu Wara Ġesù

L-episodju Minn Ħabib għal Ħabib ta’ Marzu 2024 fih mistiedna speċjali President Dallin H. Oaks tal-Ewwel Presidenza u martu, Kristen. Immexxi mill-Presidenza Ġenerali Primarja, dan l-episodju jgħin lit-tfal jitgħallmu l-importanza li jimxu wara Ġesù.

Ix-xandira Minn Ħabib għal Ħabib hija sensiela għat-tfal biex jitgħallmu dwar l-Evanġelju ta’ Ġesù Kristu.
Ix-xandira Minn Ħabib għal Ħabib hija sensiela għat-tfal biex jitgħallmu dwar l-Evanġelju ta’ Ġesù Kristu.

Se jkun hemm mużika, żjara minn Louie the Toucan, u kraft divertenti! Dan l-episodju ta’ 20 minuta huwa kontenut divertenti u involviment magħmul biss għat-tfal u jista’ jintuża fid-dar jew fil-Primarja biex jgħin fit-tagħlim tat-tfal dwar l-evanġelju ta’ Ġesù Kristu.

L-episodju issa huwa disponibbli għall-istrimjar fuq il-kanali li ġejjin:’

Verżjonijiet lingwistiċi oħra huma disponibbli fil-Librerija tal-Evanġelju bl-Albaniż, Ċek, Daniż, Olandiż, Ingliż, Finlandiż, Franċiż, Ġermaniż, Ungeriż, Taljan, Norveġiż, Portugiż, Spanjol, Svediż, u Ukrajn.

Lingwi addizzjonali se jsegwu fil-ġimgħat li ġejjin.

Informazzjoni Dwar il-Kraft

Waqt ix-xandira, it-tfal se jitgħallmu jagħmlu ġilju tal-Għid tagħhom minn kull materjal li jkollhom disponibbli. (Ara l-istampa mir-rivista 'Friend' ta’ Marzu 2024.)

Provvisti potenzjali għall-attività tal-kraft jinkludu:

  • karta
  • krejons or markers
  • imqass
  • tejp
  • glu
Ipprova din l-attività tas-snajja’ divertenti mir-rivista 'Friend' ta’ Marzu 2024.
Ipprova din l-attività tas-snajja’ divertenti mir-rivista 'Friend' ta’ Marzu 2024.