Prijoritajiet tar-Reġjun Ċentrali tal-Ewropa 2024

Il-prijoritajiet tar-reġjun jiddefinixxu kif l-utied u l-missjonijiet jikkontribwixxu għall-prijoritajiet żvelati tal-Profeti u l-Appostli

Il-mexxejja lokali jikkunsidraw bl-għajnuna tat-talb il-prijoritajiet reġjonali u jfittxu r-rivelazzjoni dwar KIF għandhom jimplimentawhom fil-units tagħhom. 

Prijoritajiet tar-Reġjun Ċentrali tal-Ewropa 2024