Il-Belt ta’ Salt Lake, Utah

Responsabbiltà u Pussess ta' Siti Sagri u Dokumenti Storiċi jiġu trasferiti lill-Knisja ta' Ġesù Kristu

L-akkwisti jinkludu Kirtland Temple, bini storiku f’Nauvoo u manuskritti tat-traduzzjoni tal-Bibbja ta’ Joseph Smith

Dikjarazzjoni konġunta mill-Komunità ta’ Kristu u l-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien inħarġet nhar it-Tlieta, 5 ta’ Marzu, 2024. Mistoqsijiet Frekwenti u Appendiċiġew rilaxxati bil-lingwa Ingliża.

Dikjarazzjoni konġunta mill-Komunità ta’ Kristu u l-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien.
Dikjarazzjoni konġunta mill-Komunità ta’ Kristu u l-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien.

Illum, it-Tlieta, 5 ta’ Marzu, 2024, ir-responsabbiltà u l-pussess għat-Tempju ta’ Kirtland, diversi bini storiku f’Nauvoo, u diversi manuskritti u artifatti ġew trasferiti uffiċjalment mill-Komunità ta’ Kristu għall-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien għal ftehim miftiehem- fuq l-ammont. Flimkien, aħna naqsmu interess u riverenza għal dawn is-siti u oġġetti storiċi u aħna ddeterminati li nippreservawhom għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Id-diskussjonijiet li wasslu għal dan il-ftehim importanti bdew f'Ġunju 2021. 'Dan l-iskambju ta 'assi huwa sinifikanti għall-knisja tagħna,' qal Stephen M. Veazey, president tal-Komunità ta' Kristu.

“Permezz ta’ finanzjament minn doti miżjuda, il-Komunità ta’ Kristu se jkollha kapaċità akbar biex issegwi l-prijoritajiet tal-missjoni tagħna madwar id-dinja, inkluż li nkomplu nwettqu l-iskopijiet maħsuba divinament għat-Tempju tagħna f’Independence, Missouri.”

“Aħna nħossuna verament onorati li nassumu l-amministrazzjoni ta’ dawn il-postijiet, dokumenti, u artifatti sagri,” qal Russell M. Nelson, il-President tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien. “Nirringrazzjaw lill-ħbieb tagħna fil-Komunità ta’ Kristu għall-kura kbira u l-kooperazzjoni tagħhom fil-preservazzjoni ta’ dawn it-teżori storiċi s’issa. Aħna determinati li nagħmlu l-istess.”

It-Tempju ta’ Kirtland se jibqa’ bini storiku. Il-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien tippjana li terġa’ tiftaħha fil-25 ta’ Marzu 2024, għal żjarat pubbliċi mingħajr ħlas. Bl-istess mod, f’Nauvoo, id-Dar tal-Familja Smith, il-Mansion House u r-Red Brick Store se jerġgħu jiftħu wkoll fil-25 ta’ Marzu, 2024, għal tours pubbliċi matul is-sena kollha mingħajr ħlas. Aktar dettalji dwar it-tranżazzjoni, l-assi, u l-oġġetti l-oħra inklużi fil-ftehim se joħorġu.

It-trasferiment storiku jenfasizza l-isforz fit-tul tagħna biex nippreservaw il-wirt reliġjuż u kulturali u nrawmu opportunitajiet rispettivi għat-tkabbir u s-servizz lid-dinja.

Il-Komunità ta’ Kristu hija komunità ta’ fidi internazzjonali ddedikata biex trawwem konnessjonijiet awtentiċi ma’ xulxin u ma’ Alla. Tistinka biex tirrestawra l-paċi ta’ Kristu fid-Dinja u tisfida sistemi inġusti li jnaqqsu l-valur tal-bniedem. Il-Komunità ta’ Kristu tafferma l-valur intrinsiku ta’ kull persuna u tipprovdi post fejn tagħmel parti, tkun maħbuba u stmata, tikber spiritwalment, u tiskopri skop li jista’ jbiddel il-ħajja u l-komunitajiet.

Il-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien, fidi dinjija, tgħallem li Missierna fis-Smewwiet u Ibnu Ġesù Kristu fi żmienna reġgħu sejħu profeta ħaj u rrestawraw l-awtorità u l-patti tas-saċerdozju biex ibierku familji u individwi bil-ferħ. Il-membri jfittxu li jgħixu u jaqsmu l-evanġelju ta’ Ġesù Kristu, jieħdu ħsieb dawk fil-bżonn u jgħaqqdu flimkien lill-familji għall-eternità. Huma jgħożżu l-Ktieb ta’ Mormon u l-Bibbja bħala skrittura qaddisa.