Belt ta’ Salt Lake, Utah  

Rilaxx tal-Ktieb tal-Innijiet l-Ġdid Jibda bl-Ewwel Lott ta' 13-il għanja

Mużika ġdida issa disponibbli fuq l-app Sagru tal-Mużika, u fil-Librerija tal-Evanġelju. 

Aspett uniku tal-kollezzjoni l-ġdida tal-ktieb tal-innijiet huwa l-inklużjoni tal-innijiet sottomessi mill-Qaddisin tal-Aħħar Żmien minn madwar id-dinja.
Aspett uniku tal-kollezzjoni l-ġdida tal-ktieb tal-innijiet huwa l-inklużjoni tal-innijiet sottomessi mill-Qaddisin tal-Aħħar Żmien minn madwar id-dinja.

Il-ħruġ gradwali tal-l-ktieb tal-innijiet globali l-ġdid  tal-Knisja ta' Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien beda bil-ħruġ ta' 13-il għanja bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bil-Portugiż, u bil-Franċiż. Din il-mużika ġdida tista’ tiġi aċċessata b’mod diġitali fuq l-app Sagru tal-Mużika u fil-Librerija tal-Evanġelju kif ukoll fil-Librerija tal-Mużika tal-Knisja online f’ music.churchofjesuschrist.org

Lottijiet żgħar ta’ mużika ġodda se jkomplu jiġu eżonerati b’mod diġitali bi tħejjija għall-ħruġ sħiħ tal-ktieb tal-innijiet, li bħalissa huma mistennija f’formati stampati u diġitali sa tmiem l-2026 bl-Ingliż, l-Ispanjol, il-Portugiż u l-Franċiż. Il-proġett sħiħ tal-ktieb tal-innijiet huwa mistenni li jitlesta f’50 lingwa sa tmiem l-2030. Kull għanja hija magħmula minn verżjoni vokali u żewġ akkumpanjamenti strumentali. 

L-innijiet issa disponibbli huma: 

“Ninsabu grati li dawn l-innijiet u l-għanjiet se jkun disponibbli — minn issa, b’aktar li ġejjin fil-futur li se jkabbru il-fidi tagħna u jkomplu jispirawna biex nagħmlu s-sewwa,” żied il-Presbiteru  Michael T. Ringwood  tas-Sebgħin, li jservi bħala direttur eżekuttiv tad-Dipartiment tas-Saċerdozju u l-Familja. 

Reviżjonijiet tal-Ktieb tal-Innijiet 

F’ Ġunju 2018, il-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien ħabbret din reviżjoni fil-ktieb tal-innijiet u “Children’s Songbook” biex tgħaqqad aħjar lill-membri tal-Knisja dinjija fil-qima tagħhom. Il-kollezzjoni l-ġdida se tkun intitolata “Innijiet—Għad-Dar u l-Knisja.” 

Il-kollezzjoni l-ġdida se tinkludi l-istess lista ta’ għanjiet u numri fil-lingwi kollha, b’total ta’ 450 sa 500 innu inklużi. Innijiet lokali u speċifiċi għal-lingwa, bħal innijiet patrijottiċi, se jkunu disponibbli f'kollezzjonijiet diġitali speċifiċi għal-lingwa. 

Mużika ntgħażlet abbażi ta’ ħames kriterji approvati mill- Ewwel Presidenza

  1. Kabbru l-fidi fi u l-qima ta’ Missierna fis-Smewwiet u f’Ibnu, Ġesù Kristu. 

  1. Għallem id-duttrina ewlenija tal-evanġelju b’qawwa u ċarezza. 

  1. Stieden għanjiet ferrieħi fid-dar u fil-knisja. 

  1. Faraġ lil min hu għajjien u sspira lill-membri biex jibqgħu jżommu sħiħ fil-fidi. 

  1. Għaqqad lill-membri madwar il-knisja kollha. 

Fil-bidu tal-ktieb tal-innijiet kurrenti, l-Ewwel Presidenza tiddikjara, “Ħuti, ejjaw nużaw l-innijiet biex nistiednu lill-Ispirtu tal-Mulej fil-kongregazzjonijiet tagħna, fid-djar tagħna, u fil-ħajja personali tagħna. Ejjew nimmemorizzawhom u nixtarru dwarhom, niddeklamawhom u nkantawhom, u nieħdu sehem mit-nutriment spiritwali tagħhom.” 

Għal aktar informazzjoni rigward il-kollezzjoni tal-mużika sagra aġġornat, jekk jogħġobkom żuru:  HymnbookNews.churchofjesuschrist.org