Frankfurt am Main

Rivisti tal-Knisja jinsabu disponibbli bla ħlas

F’Awwissu 2023, Il-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien ħabbret l-offerta ta’ abbonamenti bla ħlas għat-tliet rivisti stampati tagħha: il-“Liahona” (għall-adulti), “Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ” (għaż-żgħażagħ minn 12-il sena sa 18-il sena) u “Ħabib” (għat-tfal).

Familji madwar id-dinja dalwaqt se jkunu eliġibbli biex jiksbu abbonament għal kwalunkwa rivista tal-Knisja, jew tar-rivisti kollha, mingħajr ebda ħlas, li jaqsmu l-istejjer tal-membri, jappoġġjaw studju tal-evanġelju ċċentrat fuq l-ambjent familjari, u jinkludu messaġġ ġdid minn membru tal-Ewwel Presidenza jew mill-Kworum tat-Tnax-il Appostlu kull xahar.
Familji madwar id-dinja dalwaqt se jkunu eliġibbli biex jiksbu abbonament għal kwalunkwa rivista tal-Knisja, jew tar-rivisti kollha, mingħajr ebda ħlas, li jaqsmu l-istejjer tal-membri, jappoġġjaw studju tal-evanġelju ċċentrat fuq l-ambjent familjari, u jinkludu messaġġ ġdid minn membru tal-Ewwel Presidenza jew mill-Kworum tat-Tnax-il Appostlu kull xahar.

Mill-1 ta’ Diċembru 2023, dawk kollha li għandhom ekkawnt tal-Knisja, membri u ħbieb bl-istess mod, jistgħu jabbonaw għal abbonament annwali wieħed b’xejn għal kull familja, għal rivista waħda jew aktar tal-Knisja.

Il-Presbiteru Dieter F. Uchtdorf stqarr, “Nistgħu nersqu eqreb lejn Ġesù Kristu hekk kif nipparteċipaw b’mod konsistenti fl-istudju tal-evanġelju fi djarna. Il-Knisja trid tagħti aċċess akbar għall-kliem tal-profeti, u aħna qed nħarsu bil-quddiem li nagħmlu l-kopji stampati tar-rivisti tal-Knisja disponibbli mingħajr ħlas.”

F’dawn l-aħħar snin, ir-rivisti tal-Knisja għaddew minn bidliet sinifikanti biex jappoġġjaw lill-membri f’kull grupp ta’ kull età fl-isforzi tagħhom biex jitgħallmu u jgħixu l-evanġelju ta’ Ġesù Kristu. Dawn ir-rivisti issa huma disponibbli f'50 lingwa kemm f'format stampat kif ukoll f'format diġitali. Lingwi oħra huma disponibbli b'mod diġitali.

Il-Presidenza tar-Reġjun Ċentrali tal-Ewropa tħeġġeġ lil kulħadd biex igawdi minn din l-opportunità: “Din hija t-talba tagħna li hekk kif il-kliem tal-profeti u t-testimonjanzi tal-Qaddisin isiru disponibbli f’kull dar, il-familji tagħna jingħaqdu, jintrabtu ma’ Kristu permezz ta’ ordinanzi u patti, u jirċievu milja ta’ ferħ.”

Biex titgħallem aktar dwar ir-rivisti tal-Knisja bla ħlas, ikklikkja hawn.