Artikli tal-aħbarijiet lokali

It-tema taż-żgħażagħ tal-2024, “Jien dixxiplu ta’ Ġesù Kristu” (3 Nefi 5:13), huwa iċ-ċentru tal-Avveniment ta’ Diskussjoni Dinjija għaż-Żgħażagħ dwar id-dixxipulat nhar il-Ħadd, 28 ta’ Jannar, 2024.
Adulti żgħażagħ, perspettiva pożittiva fuq sesswalità, Workshop għall-Olimpjadi Speċjali Kopja tal-Artiklu Adulti żgħażagħ minn madwar l-Ewropa dan l-aħħar attendew preżentazzjoni bit-titlu “Inrawmu perspettiva pożittiva dwar is-sesswalità,”
Tlesta l-ġbid tas-serje