Messaġġ tat-Tmexxija Reġjonali

Il-gratitudni mhijiex biss il-muftieħ għall-hena personali. Hija timmotivana wkoll biex inkunu barka għal oħrajn u biex inbiddlu d-dinja għall-aħjar.
Aħna nistgħu nagħmlu Jum is-Sibt l-għaxqa tagħna billi nagħmlu servizz lil oħrajn, speċjalment dawk li mhumiex iħossuhom tajjeb jew dawk li jħossuhom waħedhom jew fil-bżonn.
Jien tassew nemmen li l-Mulej iħobb nies li jafu juru gratitudni u aħna niġu mberkin iktar b'dak li neħtieġu, għaliex aħna grati
Jalla nħabirku biex nħejju, nħarrġu u nrawmu l-ispirtu tagħna, eżatt kif nagħmlu b'ġisimna
Meta nitħejjew bi gratitudni u b'antiċipazzjoni kollha hena hekk kif nikkondizzjonaw qalbna għall-Mulej biex jeħodha u jissiġillaha għas-sawli tiegħu hemm fuq il-Konferenzi Ġenerali jistgħu jsiru wħud mill-aqwa perjodi tas-sena
Jien nistedinkom biex tiddokumentaw id il-Mulej f'ħajjitkom, u tibdew b'mod retrospettiv sa fejn tistgħu tiftakru
'Il-bini ta’ dawn it-tempji jaf ma jwassalx biex jibdel ħajjitkom, iżda l-ħin li intom tgħaddu fit-tempju żgur jasal biex jagħmel dan'
Jien naf li ibnu, Ġesù Kristu, fdiena minn dnubietna. Jien inwegħidkom li hekk kif titolbu, tistudjaw l-iskrittura, isservu lil oħrajn, tagħmlu patti mal-Mulej, u tixhdu dwaru, intom taslu biex issiru tafu lis-Salvatur tagħna Ġesù Kristu ħafna aħjar.
Il-bidla pożittiva tibda minn kull wieħed u waħda minna u mix-xewqa tagħna biex nikkontribwixxu personalment, li nkunu ta' qalb waħda u moħħ wieħed, li ngħixu fis-sewwa, u li konxjament nagħtu kas tal-fqar u dawk fil-bżonn
Aħna lkoll aħwa, kull wieħed u waħda iben u bint Missier fis-Smewwiet kollu mħabba. Ibnu, il-Mulej Ġesù Kristu, jistedinna lkoll biex immorru għandu
Hemm verità oħra divina u konsistenti, li Kristu, ħuna, u s-Salvatur tagħna, għamel l-espjazzjoni għad-dnubiet tal-bnedmin kollha, għal kull individwu, irrispettivament mill-pajjiż tal-oriġini, ir-razza jew it-twemmin tagħhom.
Tmexxija tar-Reġjun tal-Ewropa