Messaġġ tat-Tmexxija Reġjonali

Kull ġimgħa ningħataw l-opportunità li nirriflettu fuq il-patti li għamilna ma’ Alla. Hekk kif nieħdu sehem mis-sagrament b’mod denju, nerġgħu nimpenjaw ruħna u nistinkaw biex niftakru dejjem f’Ġesù Kristu u nieħdu ismu fuqna.
Il-prijoritajiet tar-reġjun jiddefinixxu kif l-utied u l-missjonijiet jikkontribwixxu għall-prijoritajiet żvelati tal-Profeti u l-Appostli
Il-prijoritajiet tar-reġjun jiddefinixxu kif l-utied u l-missjonijiet jikkontribwixxu għall-prijoritajiet żvelati tal-Profeti u l-Appostli
Qabel ma ssejjaħt għaż-Żona Sebgħin, iffaċċjajt waħda mill-akbar sfidi fil-vjaġġ tiegħi tal-fidi.
Il-gratitudni mhijiex biss il-muftieħ għall-hena personali. Hija timmotivana wkoll biex inkunu barka għal oħrajn u biex inbiddlu d-dinja għall-aħjar.
Aħna nistgħu nagħmlu Jum is-Sibt l-għaxqa tagħna billi nagħmlu servizz lil oħrajn, speċjalment dawk li mhumiex iħossuhom tajjeb jew dawk li jħossuhom waħedhom jew fil-bżonn.
Jien tassew nemmen li l-Mulej iħobb nies li jafu juru gratitudni u aħna niġu mberkin iktar b'dak li neħtieġu, għaliex aħna grati
Jalla nħabirku biex nħejju, nħarrġu u nrawmu l-ispirtu tagħna, eżatt kif nagħmlu b'ġisimna
Meta nitħejjew bi gratitudni u b'antiċipazzjoni kollha hena hekk kif nikkondizzjonaw qalbna għall-Mulej biex jeħodha u jissiġillaha għas-sawli tiegħu hemm fuq il-Konferenzi Ġenerali jistgħu jsiru wħud mill-aqwa perjodi tas-sena
Jien nistedinkom biex tiddokumentaw id il-Mulej f'ħajjitkom, u tibdew b'mod retrospettiv sa fejn tistgħu tiftakru
'Il-bini ta’ dawn it-tempji jaf ma jwassalx biex jibdel ħajjitkom, iżda l-ħin li intom tgħaddu fit-tempju żgur jasal biex jagħmel dan'
Jien naf li ibnu, Ġesù Kristu, fdiena minn dnubietna. Jien inwegħidkom li hekk kif titolbu, tistudjaw l-iskrittura, isservu lil oħrajn, tagħmlu patti mal-Mulej, u tixhdu dwaru, intom taslu biex issiru tafu lis-Salvatur tagħna Ġesù Kristu ħafna aħjar.