X'inhu ĠħSŻ?

Dawn l-avvenimenti kbar huma mfasslin biex jgħinuk tieħu gost hekk kif tapplika l-evanġelju fl-aspetti kollha ta' ħajtek.

F'GħSŻ, int tipparteċipa f'ħamest ijiem ta' devozzjonali, klassijjiet, u attivitajiet li jgħinuk tqawwi l-fidi tiegħek f'Ġesù Kristu u tħoss l-hena u l-appartenenza hekk kif tgħix l-evanġelju.

Żur il-paġna Week at a Glance u l-iskeda biex tara liema attivitajiet se tagħmel matul kull waħda mill-ġranet li int se tqatta' f'GħSŻ.  

Ġenituri, dawn il-paġni huma partikolarment ta' siwi għalikom biex tkunu tafu x'tipi ta'  mistoqsijiet għandkom issaqsu liż-żgħażagħ tagħkom dwar l-esperjenza tagħhom!

Sakemm tkun f'GħSŻ, inti se:

 • Tagħmilha ma' żgħażagħ oħrajn li għandhom l-istess twemmin tiegħek u tagħmel ħbiberiji ġodda
 • Tesperjenza ambjent li jgħinek tħoss l-hena tal-evanġelju.
 • Tieħu sehem f'devozzjonali li jispiraw u titgħallem 'Tisimgħu'
 • Titgħallem tkun mexxej u kif tikkomunika aħjar ma' ħbiebek, il-ġenituri, u oħrajn
 • Tipparteċipa f'attivitajiet li jgħollu l-istima personali tiegħek u jżidulek il-kunfidenza

Jien irreġistrajt!

Hemm ħafna affarjiet x'tista' taghmel biex tħejji ruħek għal GħSŻ, inkluż dawn l-ideat:

 • Fittext dettalji dwar is-sessjoni li se tattendi (l-informazzjoni tkun disponibbli mill-inqas tliet xhur qabel tibda s-sessjoni tiegħek).
 • Studja For the Strength of Youth: A Guide for Making Choices.
 • Irrevedi l-FSY Standards of Conduct.
 • Attendi l-attività pre-GħSŻ fil-wited tiegħek, jekk issir.
 • Fassal objettivi personali għaż-żmien li se tqatta' f'GħSŻ.
 • Ħeġġeġ lill-ħbieb, inkluż dawk li mhumiex membri, biex jirreġistraw għal GħSŻ.
 • Irrevedi l-FAQ  u ejja ppreparat b'dak li jkollok bżonn.
 • Niżżel u isma l-mużika GħSŻ.

GħSŻ tipprovdi opportunità kbira biex tikber f'bosta modi soċjali u spiritwali. Ftakar dan: Dak li tqiegħed fl-GħSŻ huwa dak li tieħu tieħu minnha.

 • Kun inklussiv u miftuħ għal ġbiberiji ġodda.
 • Fittex opportunitajiet biex isservi li dawk ta' madwarek.
 • Ejja ppreparat b'mistoqsijiet u fittex it-tweġibiet għal dawk il-mistoqsijiet.
 • Uża l-pitazz li tikseb mill-GħSŻ biex tniżżel l-objettivi, l-esperjenzi, u l-impressjonijiet tiegħek.
 • Tkellem ma' membru tal-istaff tal-GħSŻ jekk għandek xi problema matul is-sessjoni.

Jien mort GħSŻ! Kif nista' nżomm l-affarjiet li tgħallimt.

L-esperjenza tal-GħSŻ ma tintemmx malli tgħaddi dik il-ġimgħa! Ħu miegħek lura d-dar kull lezzjoni, esperjenza, u abitudni, u aqsamhom ma' ħbiebek u tal-familja.

 • Ibqa' konness ma' ħbieb ġodda.
 • Ixxerja l-esperjenzi tiegħek u ħeġġeġ lil ħbiebek biex jagħmlu l-istess.
 • Ippostja fuq il-midja soċjali dwar l-esperjenza tiegħek.
 • Għallem lezzjoni d-dar filgħaxija, aqsam it-testimonjanza tiegħek ma' ħaddieħor, jew ixxerja waqt l-Iskola tal-Ħadd dwar xi prinċipju tal-evanġelju li tgħallimt waqt il-GħSŻ.
 • Irrevedi l-manwal tiegħek, inkluż l-objettivi, in-noti tal-klassi, u s-sentimenti tiegħek.
 • Kompli ipprattikka l-manjieri tal-evanġelju, inkluż it-talb ta' kuljum, l-istudju tal-iskrittura, u t-tfittxija tar-rivelazzjoni personali.
 • Fassal objettivi ġodda mal-familja tiegħek, ħbiebek, u l-mexxejja tiegħek.
 • Għallem lil sħabek, lill-kworum jew klassi, u l-membri tal-familja l-line dances tal-GħSŻ.

Informazzjoni Addizzjonali

 • Irreġistra Hawn (login bl-ekkawnt ta' żagħżugħ) - Wara ħa tara l-link għar-reġistrazzjoni