Belt ta’ Salt Lake, Utah, Franza, Bordeaux, Reims

Żewġ Kantanti minn Franza Jingħataw Spots mat-Tabernacle Choir fama Dinjija

Fost l-ewwel Ewropej li pparteċipaw.

Esther tgħix fil-belt Franċiża tal-Lbiċ ta’ Bordeaux. Clément jmur joqgħod f’Reims, fil-grigal ta’ Franza. Hawnhekk jibdew konnessjoni ġdida u mhux mistennija. It-tnejn intgħażlu bħala parteċipanti globali fil-kor tat-Tabernacle Choir fi Temple Square fl-istat Amerikan ta’ Utah. Huma se jkantaw mal-kor waqt il-Konferenza Ġenerali Dinjija tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien, mis-6-7 t’April 2024.

Ir-ritratt uffiċjali tal-parteċipant globali ta’ Esther bħala membru tal-kor tat-Tabernacle Choir.
Ir-ritratt uffiċjali tal-parteċipant globali ta’ Esther bħala membru tal-kor tat-Tabernacle Choir.

Il-kor tat-Tabernacle Choir li rebaħ premju huwa wieħed mill-eqdem u l-akbar korijiet fid-dinja. Il-kor daqq quddiem f’aktar minn 28 pajjiż u biegħ miljuni ta’ reġistrazzjonijiet.

Ritratt uffiċjali globali ta’ Clément bħala membru tal-kor tat-Tabernacle Choir.
Ritratt uffiċjali globali ta’ Clément bħala membru tal-kor tat-Tabernacle Choir.

Imwielda fi Strasburgu, Esther Petion hija d-disa’ minn għaxart itfal li trabbew f’familja mużikali. It-tfal kollha tgħallmu jkantaw u jdoqqu strument fiż-żgħożija tagħhom, inkluż wieħed li aktar tard għamel il-kant il-professjoni tagħha. Ta’ seba’ snin, Esther kienet ħerqana li tibda il-konservatorju tal-mużika ta’ Strasburgu, titgħallem sempliċiment it-teorija u tkanta fil-kor tat-tfal. Ġiet mgħallma ħiliet bażiċi tal-pjanu minn ommha u meta kellha disa’ snin, żiedet il-vjolinċel mar-repertorju tagħha.

Trio tal-familja jdoqq għat-tieġ ta’ ħuhom f’Awwissu 2002, b’Esther fuq il-vjolinċell.
Trio tal-familja jdoqq għat-tieġ ta’ ħuhom f’Awwissu 2002, b’Esther fuq il-vjolinċell.

Esther qed tgħix Bordeaux u taħdem bħala speech therapist, tassisti lit-tfal u lill-adulti. Hija tieħu wkoll kull opportunità biex tkanta. “Jien m’iniex professjonist,” qalet Esther, “imma dejjem għoġobni nkanta għall-pjaċir u biex nesprimi l-ferħ tiegħi.” Hija setgħet tkanta f’ħafna korijiet fil-konservatorju u fil-knisja. Bħal ommha u ħafna minn ħutha, Esther hija sopran. “Il-kant mal-kor tat-Tabernacle Choir se jkun esperjenza mużikali inkredibbli u opportunità biex nagħti leħni lill-Mulej.”

Esther iddoqq fiż-żwieġ ta’ ħabiba qrib tagħha fil-park tal-kastell ta’ Vic-sur-Aisne fit-tramuntana ta’ Franza, Lulju 2023.
Esther iddoqq fiż-żwieġ ta’ ħabiba qrib tagħha fil-park tal-kastell ta’ Vic-sur-Aisne fit-tramuntana ta’ Franza, Lulju 2023.
Esther tkanta għaż-żgħażagħ waqt il-Konferenza FSY Franċiża tal-2019 f'Mesnière-en-Bray fit-Tramuntana ta' Franza.
Esther tkanta għaż-żgħażagħ waqt il-Konferenza FSY Franċiża tal-2019 f'Mesnière-en-Bray fit-Tramuntana ta' Franza.

Esther se tivvjaġġa lejn il-belt ta’ Salt Lake ma' Clément Jouault, baritonu li twieled Bordeaux iżda issa jgħix ma' martu u bintu ż-żgħira f'Reims. Clément huwa kontrollur tat-traffiku tal-ajru, chef dilettanti u mużiċist serju. Mhuwiex kantant professjonali, iżda qrib ħafna tiegħu.

Dejjem kien hemm mużika fid-dar tal-familja ta’ Clément fejn beda l-lezzjonijiet tal-pjanu ta’ ħames snin. Il-ġenituri tiegħu raw xi ħaġa f’Clément minn kmieni u ma kinux iħalluh jieqaf jieħu l-lezzjonijiet meta kien ittantat. Huwa jikkredita l-appoġġ u l-paċenzja tagħhom bl-istudji kontinwi tiegħu tal-pjanu. Matul is-snin tal-iskola sekondarja tiegħu, huwa akkumpanja lill-kantanti fuq il-pjanu u kien attiv fil-kor tal-kongregazzjoni lokali tiegħu, li kien immexxi minn mużiċist professjonali.

Clément ta’ 17-il sena u sħabu organizzaw produzzjoni mużikali żgħira biex jiċċelebraw it-tieġ ta’ ħuh. Hawnhekk, Clément u missieru jaqsmu mument umoristiku waqt il-prestazzjoni.
Clément ta’ 17-il sena u sħabu organizzaw produzzjoni mużikali żgħira biex jiċċelebraw it-tieġ ta’ ħuh. Hawnhekk, Clément u missieru jaqsmu mument umoristiku waqt il-prestazzjoni.
Meta kellu 19-il sena, Clément għaqqad kor għat-tieġ ta’ ħabib, u wettaq “I Will Follow Him” minn Sister Act.
Meta kellu 19-il sena, Clément għaqqad kor għat-tieġ ta’ ħabib, u wettaq “I Will Follow Him” minn Sister Act.

Meta Clément u l-familja tiegħu marru joqogħdu f’Reims għaxar snin ilu biex ikomplu l-karriera tiegħu fit-traffiku tal-ajru, il-ħajja mużikali tiegħu ħadet dawra u għamel audition għall-Konservatorju ta’ Reims—mhux fil-pjanu, iżda fil-kant tal-opra. 'Dak huwa meta bdiet l-avventura tal-kant reali,' innota Clément. Bl-għajnuna ta’ fakultà u kantanti tal-opra mill-aqwa, huwa seta’ jieħu sehem fi produzzjonijiet professjonali, inkluż il-“Magic Flute” ta’ Mozart.

Clément idoqq ftit mużika Jazz matul is-siegħa soċjali fit-tieġ ta’ oħtu ftit snin ilu.
Clément idoqq ftit mużika Jazz matul is-siegħa soċjali fit-tieġ ta’ oħtu ftit snin ilu.
Clément ikanta “Le Paon” ta’ Ravel bħala parti minn kunċert fl-awditorju l-kbir tal-Konservatorju ta’ Reims fl-2023.
Clément ikanta “Le Paon” ta’ Ravel bħala parti minn kunċert fl-awditorju l-kbir tal-Konservatorju ta’ Reims fl-2023.

“Dejjem kienet ħolma tiegħi li nkanta mal-kor tat-Tabernacle Choir abernaklu. F’ħin minnhom, anke ikkunsidrajt li noqgħod f’Utah, naħdem għall-Ajruport tal-belt Salt Lake, nistudja l-mużika fl-Università Brigham Young, u nagħmel audition għall-kor, iżda dan ma rnexxiex,” spjega Clément. 'Kont xxukkjat meta smajt dwar dan il-programm.'

Wara li ġew irrakkomandati mill-Presidenza taż-Żona Ċentrali tal-Ewropa, kemm Esther kif ukoll Clément irċevew emajls mit-Tabernacle Choir, fejn stiednuhom għall-auditions. Il-proċess ħa madwar għaxar ġimgħat, li beda b'intervista onlajn biex tkopri dettalji prattiċi. Wara waslet l-audition teknika. Kellhom madwar xahar biex jagħmlu r-reġistrazzjonijiet tal-vuċijiet tagħhom b’diversi modi, imbagħad issottomettew ir-reġistrazzjonijiet lill-kumitat ta’ reviżjoni.

L-aktar li ħarġet in-nervi għal kull wieħed minnhom kienet l-audition online live ta’ 15-il minuta ma’ Ryan Murphy, assistent direttur tal-kor tat-Tabernacle Choir. 'Kien sabiħ ħafna, professjonali ħafna, u jitkellem bil-Franċiż,' qalu t-tnejn. Ftit ġimgħat wara, ġew notifikati bl-email bid-deċiżjoni finali.

Clément spjega, “Lħaqt biex nitfi l-iżveljarin tiegħi filgħodu u rajt ftit emajls hemmhekk. Kien hemm wieħed mill-kor li beda bi ‘Prosit.’ Għalhekk, qajjimt lil marti u għedtilha, ‘Għamiltha!’”

“Meta rajt l-emajl, kont mimlija emozzjonijiet tant,” fakkret Esther. “Kont sorpriża, ferħana, kurjuża u anzjuża għall-kumplament tal-avventura, u tassew eċċitata. L-aktar, kont grata ħafna lejn Missieri fis-Smewwiet.”

Esther u Clément se jkollhom ftit ġimgħat biex jitgħallmu l-11-il biċċa mużika li se jinterpretaw mal-kor tat-Tabernacle Choir. Meta jaslu fil-belt ta’ Salt Lake, ġimagħtejn qabel il-Konferenza, se jiġu nnominati bħala missjunarji mużikali u jqattgħu l-ħin kollu jippreparaw għall-wirjiet. It-tnejn huma speċjalment grati għall-opportunità li jissejħu bħala missjunarji. “Dan ifisser ħafna għalija għax qatt ma qdejt bħala missjunarja,” qalet Esther. “Mela, din issa hija l-missjoni tiegħi b’mod personalizzat li taqbel lili. Naħseb li Missieru fis-Smewwiet għandu mod speċjali biex kulħadd ikun xhieda ta’ Ibnu u tal-ħniena tiegħu.”

Il-Kor u l-Orkestra tat-Tabernacle Choir fi Pjazza tat-Tempju jtellgħu fiċ-Ċentru tal-Konferenzi tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Jiem fi żmien il-Milied.
Il-Kor u l-Orkestra tat-Tabernacle Choir fi Pjazza tat-Tempju jtellgħu fiċ-Ċentru tal-Konferenzi tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Jiem fi żmien il-Milied.

Dawn iż-żewġ kantanti minn Franza se jkunu membri uffiċċjali tal-kor tat-Tabernacle Choir għal perjodu ta’ ħames snin, biċ-ċans li jkantaw f’mill-inqas tliet Konferenzi Ġenerali differenti tal-Knisja. L-ewwel parteċipanti globali dawru mal-kor f'April 2023, u għall-ewwel darba din is-sena, kantanti mill-Ewropa ġew mistiedna għal audizzjoni. Se jkun hemm tnax-il parteċipant globali għall-Konferenza Ġenerali ta’ April 2024 li jmiss, sebgħa minnhom ġejjin mill-Ewropa—minn Franza, l-Awstrija, l-Isvezja, id-Danimarka u l-Ingilterra.

'Naħseb li ħafna mill-ħbieb tiegħi mill-konservatorju se jaraw is-sessjonijiet tal-konferenza biex jippruvaw jarawni,' qal Clément. 'Huma għenuni u ħeġġewni matul il-proċess tal-auditions, għalhekk ninsab kuntent li jistgħu jaqsmu din l-esperjenza miegħi.'

“Din hija l-ewwel darba li se nkun quddiem tant nies, li għall-ewwel jidher tal-biża’,” irriflettiet Esther. “Imma naf li Missieri fis-Smewwiet se jgħinni nkun naf kif nirreaġixxi sabiex inkun missjunarju tajjeb bħala parti mill-kor tat-Tabernacle Choirkor.”

Il-Konferenzi Ġenerali tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien isiru darbtejn fis-sena, f’April u f’Ottubru.